7.12. Získávání aktualizací softwaru

Pro instalaci dalšího softwaru a bezpečnostních aktualizací používejte ZENworks updater. Vyberte balíčky k instalaci a klikněte na Aktualizovat. Další informace najdete v části 2.3.4.1 – „Aktualizace z příkazové řádky“.