2.3. Software

2.3.1. Správce programů

Tento modul v záložce Software umožňuje instalovat nebo odinstalovat balíčky s aplikacemi. Okno správce balíčku si můžete prohlédnout na obrázku 2.2 – „YaST Správce balíčků“.

Obrázek 2.2. YaST Správce balíčků

YaST Správce balíčků

Aplikace jsou na instalačním médiu obsaženy ve formě RPM balíčků. Balíčky obsahují komprimované spustitelné soubory, knihovny a další data, která využívá daná aplikace. Jsou zabaleny dohromady tak, aby po nainstalování balíku bylo možné aplikaci ihned spustit. Seznam balíčků můžete vidět v pravém okně. Seznam se bude lišit podle nastavení Filtru vlevo nahoře. V naše případě se na obrázku vybrán filtr Výběry.

Některé balíky mohou také vyžadovat přítomnost jiných balíků, jsou na něm závislé. YaST vám při instalaci balíku oznámí, že je zde závislost na jiném balíku a zeptá se, zda si přejete nechat vyřešení závislostí na něm. Navíc se YaST stará také o kolidující balíky. Všechny informace o závislostech balíku a mnoho dalšího je uvedeno v hlavičce balíku.

Před každým balíčkem se nachází symbol, který označuje stav balíčku jako např, zda je „nainstalován“ nebo „určen ke smazání“. Ikona se nachází na začátku řádky v okně balíčku před jeho jménem. Stav změníte kliknutím na ikonku. Při určitých situacích jsou dostupné pouze některé stavy. Například u balíčku, který dodposud nebyl nainstalován, nelze nastavit stav „Smazat“. Dostupné stavy s nápovědou najdete v hlavní nabídce Nápověda+Symboly.

Mimo stavové ikonky se pro vyjádření dalších vlastností používají barvy písma. Například nainstalovaný balíček, který má na instalačním médiu novější verzi, je zobrazen modře. Červená barva znamená, že nainstalovaný balíček je vyšší verze, než jaká je dostupná na instalačním médiu. Číslování balíčků však nemusí být postupné a z toho důvodu u některých balíčků může být barevné značení zavádějící. Pokud je potřeba, můžete si verzi balíčku ověřit v informačním okně.

[Tip]Seznam všech nainstalových balíčků

Pokud chcete získat seznam všech nainstalovaných balíčků, zvolte filtr Souhrn instalace a v poli sekundárních filtrů odškrtněte vše s výjimkou Ponechat.

Jestliže se mezitím stav některých balíčků změnil a vy chcete seznam aktualizovat, zvolte Obnovit seznam.

2.3.1.1. Instalace balíčků

Balíčky, které chcete nainstalovat, nastavte na stav Instalovat, ikonka . Po výběru balíčků k instalaci spustíte instalaci kliknutím na tlačítko Přijmout. Správce balíčků překontroluje závislosti a pokud dojde ke konfliktu, navrhne vám jeho vhodné řešení či zobrazí balíčky, které je potřeba doinstalovat. Jestliže chcete seznam balíčků, jež se mají doinstalovat k vašemu výběru, vidět před spuštěním instalace, zvolte v hlavní nabídce Extra+Zobrazit automatické změny balíků. Po instalaci se správce balíčků neukončí, ale nabídne vám možnost instalovat další balíčky nebo ukončit modul.

[Tip]Seznam všech dostupných balíčků

Abyste zobrazili seznam všech balíčků dostupných na instalačním médiu, zvolte filtr Skupiny balíčků a vyberte zzz vše ze spodu stromu. SUSE Linux obsahuje velké množství balíčků a proto může trvat delší dobu, než se seznam zobrazí.

Správce balíčků mimo možnosti jednotlivých balíčků umožňuje také instalaci celých předvolených skupin. K jejich výběru použijte filtr v levém horním rohu.

Filtr Výběry seskupuje balíky s aplikacemi podle jejich účelu (Multimédia, Kancelářské aplikace atd.). Tyto výběry jsou vypsány v okně pod oknem filtru. V pravém okně můžeme vidět seznam balíčků zvoleného výběru. Vlevo od názvu výběru je políčko znázorňující stav - zaškrtnutý znamená nainstalovaný. Pokud chceme nainstalovat některý další výběr, zaškrtneme jej.

K instalaci balíčků potřebných pro lokalizaci systému použijte filtr Jazyky. Seznam obsahuje všechny jazyky podporované systémem SUSE Linux. Pro instalaci se zvolí pouze ty balíčky z výběru, které odpovídají vaší aktuální instalaci.

[Note]Poznámka

Vzhledem k tomu, že jazykové balíčky mohou vyžadovat pro správnou funkci další programy, mouhou se k instalaci automaticky vybrat i další balíčky.

2.3.1.2. Instalace balíčků se zdrojovým kódem

Dostupné jsou obvykle také balíčky se zdrojovým kódem. Zdrojové kódy nejsou potřebné pro běh systému, ale můžete je potřebovat, pokud si chcete vytvářet vlastní verzi programu.

Zdrojové balíčky zvolíte k instalaci tak, že zatrhnete políčko Zdroj na konci řádku v seznamu s balíčky. Pokud na konci žádné políčko není, zdrojové kód balíčku není na médiu obsažen.

2.3.1.3. Odinstalování balíčků

Balíčky, které chcete odinstalovat, nastavte na stav Smazat, ikonka . Po výběru balíčků k odinstalaci spustíte instalaci kliknutím na tlačítko Přijmout. Správce balíčků překontroluje závislosti a pokud dojde ke konfliktu, navrhne vám jeho vhodné řešení. Po instalaci se správce balíčků neukončí, ale nabídne vám možnost instalovat další balíčky nebo ukončit modul.

2.3.1.4. Reinstalace balíčků

V případě, že dojde k poškození nějakého balíčku nebo chcete zpět nainstalovat balíček na verzi z instalačního média, nastavte balíček na stav Aktualizovat, ikonka Po výběru balíčků k reinstalaci spustíte kliněte na tlačítko Přijmout. Správce balíčků překontroluje závislosti a pokud dojde ke konfliktu, navrhne vám jeho vhodné řešení.

2.3.1.5. Vyhledávání balíčků, aplikací a souborů

K vyhledávání použijte filtr Hledat. Zadejte řetězec k vyhledávání a kliknete na tlačítko Hledat. Hledání můžete ovlivnit výběrem parametrů hledání. Jestliže v části Režim hledání zvolíte Použít regulární výraz, můžete použít také zástupné znaky.

[Tip]Rychlé hledání

Mimo filtru Hledat nabízí správce balíčků také funkci rychlého hledání. Jednoduše na klávesnici stiskněte první písmeno jména balíčku, který chcete najít, a kurzor se přesune na první balíček začínající zadaným písmenem. Při tomto způsobu hledání musí být kurzot umístěn v seznamu balíčků, to provedete kliknutím myši na seznam.

Balíček určitého jména vyhledáte tak, že zadáte jméno balíčku nebo jeho část, v části Hledat v zaškrtnete Jméno a kliknete na Hledat. Jestliže zadaný výraz chcete hledat i v popisu, zaškrtněte také Popis a Shrnutí.

Balíček obsahující určitý soubory vyhledáte tak, že zadáte jméno souboru, v části Hledat v zaškrtnete Poskytuje a kliknete na Hledat.

Balíčky ozávisející na určitém balíčku vyhledáte tak, že zadáte jméno balíčku, v části Hledat v zaškrtnete Vyžaduje a kliknete na Hledat.

Jestliže jste obeznámeni se strukturou balíčku v systému SUSE Linux, můžete k hledání použít filtr Skupiny balíčků. Tento filr třídit balíčky do skupi jako aplikace, vývoj, hardware ve stromové struktuře.

2.3.1.6. Souhrn instalace

Seznam balíčků, které jste se rozhodli instalovat, aktualizovat nebo odstranit, si můžete prohlédnout pomocí filtru Souhrn instalace. Zobrazuje vlastně co se stane, pokud kliknete na Přijmout. Pro změnu můžete použít zaškrtávací políčka vlevo od názvu balíčku.

Stav balíčků ze seznamu můžete podle potřeby měnit. jestliže po změnách není již seznam aktuální, můžete jej obnovit kliknutím na Obnovit seznam.

2.3.1.7. Informace o balíčku

Informace o balíčku se zobrazují v informačním podokně, které se nachází pod seznamem balíčků a v několika záložkách zobrazuje informace o zvoleném balíčků. Můžete si zde přečíst stručný popis balíčku, závislosti, typ licence a další informace.

2.3.1.8. Zaplnění disku

V levém spodním podokně pod filtrem najdete informace o zaplnění disku. Zeleně je zobrazena již zaplněná část, jejíž velikost se mění v závislosti na vašem výběru balíčků k instalaci. Pokud se začnete přibližovat k limitu disku, začne se barva měnit na červenou. V případě překročení kapacity disku se objeví varovné hlášení.

2.3.1.9. Kontrola závislostí

Pod informacemi o balíčku najdete tlačítko Zkontrolovat závislosti a zaškrtávací políčko Automatická kontrola. Tlačítko slouží pro okamžitou kontrolu závislostí zvolených balíčků. Pokud chcete, aby byla kontrola prováděna automaticky ihned po zaškrtnutí balíčku, zaškrtněte Automatická kontrola. Kontrola závislostí balíčků je časově náročná operace. V případě automatické kontroly proto bude výběr trvat delší dobu.

Příkladem, kdy dojde ke konfliktu závislostí, jsou balíčky sendmail a postfix. Na obrázku 2.3 – „Konflikt závislostí“ vidíte varování, které se objeví, pokud zvolíte sendmail k instalaci a postfix je již nainstalován. Abyste mohli nainstalovat sendmail, musíte nejdřív postfix označit ke smazání nebo konflikt ignorovat.

[Warning]Řešení konfliktů závislostí

Při odstraňování balíků dbejte na doporučení programu YaST tak, abyste zachovali konzistenci operačního systému.

Obrázek 2.3. Konflikt závislostí

Konflikt závislostí

2.3.1.10. Instalace -devel balíčků

Správce balíčků obsahuje také funkci pro rychlou instalace devel a debug balíčků pro nainstalovaný systém. Devel balíčky jsou potřebné pro vývoj a kompilaci vlastních balíčků. K instalaci devel balíčků zvolte v hlavní nabídce Extra+Nainstalovat související -devel balíčky. K instalace debug balíčků zvolte v hlavní nabídce Extra+Nainstalovat související -debuginfo balíčky.

2.3.2. Instalace add-on produktu

Add-on produkty přináší do vašeho systému nové funkce. Může jít o CD třetích stran nebo zvláštní rozšíření jako CD s binárními ovladači. K instalaci rozšíření použijte modul Software+Add-On produkt. Po úspěšném vložení média se otevře okno správce balíčků, kde můžete vybrat balíčky k instalaci.

Pokud rozšíření obsahuje také nové výběry, objeví se ve filtru Výběry nová položka. K zobrazení všech balíčků z rozšíření použijte filtr Instalační zdroje a zvolte ze seznamu rozšíření.

Rozšíření lze instalovat z lokálních médií jako DV nebo DVD, ale také ze síťových pomocí např. protokolů FTP nebo HTTP. Podporována je také instalace z ISO souboru. Pokud chcete provádět instalaci z ISO souboru, zvolte v nabídce médií Lokální adresář a pak ISO obrazy.

2.3.2.1. Binární ovladače

Některá zařízení vyžadují pro správnou funkci binární ovladače. Podrobnosti najdete v poznámkách k vydání, které si můžete přečíst pomocí modulu programu YaST Různé+Poznámky k vydání.

2.3.3. Instalační zdroje

Instalační zdroj je médium, kde jsou k dispozici balíky distribuce SUSE Linux. Většinou se instalace provádí z CD média, dále pak můžete instalovat prostřednictvím sítě nebo z pevného disku.

Po spuštění modulu se zobrazí seznam všech již dříve zadaných instalačních zdrojů. Pokud jste instalovali pouze z CD, na seznamu bude uvedeno pouze CD. Klikněte na Přidat a zadejte další zdroj, odkud chcete instalovat balíky. Přidat můžete cestu k souborům na lokálním pevném disku, výměnná média (CD, DVD) nebo síťové zdroje (NFS, FTP, HTTP, Samba).

Obrázek 2.4. YaST: Instalační zdroj

YaST: Instalační zdroj

Během instalace nebo aktualizace používá YaST veškeré dostupné zdroje. Každá položka má tedy políčko, kde určíte, zda se má používat či ne. Pro změnu stavu použijete tlačítko Zapnout/Vypnout.

Po vypnutí modulu tlačítkem Zavřít se uloží současné nastavení a moduly Správce programů a Upgrade systému začnou používat nastavené zdroje.

2.3.4. Online aktualizace

Opravy a vylepšení můžete nainstalovat pomocí YaST Online Updatu (YOU). Opravy pro SUSE produkty jsou dostupné prostřednictvím katalogů SUSE. Katalogy přidáte nebo odstraníte v modulu Software+Nastavení katalogu, viz 2.3.3 – „Instalační zdroje“.

Seznam oprav najdete v levé části dialogu. Opravy jsou rozděleny podle dopadu na bezpečnost systému:

Bezpečnost

Takto označené opravy je nutné nainstalovat. Jejich nenainstalování představuje vážné bezpečnostní ohrožení.

Doporučené

Tyto opravy byste měli nainstalovat, protože bez nich může dojít k ohrožení systému.

Volitelné

Počítač zůstane bezpečný i bez těchto oprav.

Opravu nainstalujete jejím výběrem a kliknutím na Přijmout. Vybrat můžete několik oprav současně. Výběr zrušíte kliknutím na Zrušit.

Jiný způsob, jak snadno a rychle aktualizovat systém, je v prostředích KDE a GNOME applet ZENworks. Mimo samotné aktualizace ZENworks updater také umožňuje monitorovat výdávání nových oprav. .

V případě, že potřebujete provést aktualizaci za zvláštních podmínek, např. se nacházíte se proxy serverem, použijte pro aktualizaci program rug, který je popsán v části 2.3.4.1 – „Aktualizace z příkazové řádky“.

2.3.4.1. Aktualizace z příkazové řádky

SUSE Linux obsahuje nový nástroj pro aktualizaci z příkazové řádky, rug. Tento program využívá rcd démona k instalaci, aktualizaci a odstraňování softwaru. Balíčky jsou seskupeny do kanálů (katalogů), které obsahují skupiny souvisejících balíčků. Např. jeden kanál může obsahovat aktualizace a druhý balíčky dodávané jinými výrobci. Instalovat nebo aktualizovat můžete pouze balíčky z kanálů, do kterých jste přihlášeni.

Nejčastěji používaný příkaz je rug update, který stahuje a instaluje aktualizace. Jestliže chcete pouze nainstalovat opravy, pak právě toto je příkaz, který budete potřebovat. Seznam všech balíčků z jednoho kanálu získáte příkazem rug pa jmeno_kanalu. Řetězec jmeno_kanalu nahraďte skutečným jménem kanálu, jeho balíčky chcete vypsat. Seznam dostupných služeb zjistíte příkazem rug sl. Další užitečné příkazy najdete v tabulce 2.1 – „rug příkazy“.

Tabulka 2.1. rug příkazy

Příkaz

Funkce

ca

Seznam katalogů

sa

Přidání služby

reg

Registrace služby

sub

Přihlášení katalogu

refresh

Obnovení seznamu balíčků

2.3.4.1.1. Nastavení programu rug

rug nabízí řadu nastavení umožňujících jeho použití v různých situacích. Volby, které lze nastavit, získáte zadáním příkazu rug get. Nastavení hodnoty do určité proměnné provedete příkazem rug set. Například, pokud chcete aktualizovat systém na počítači, který je za proxy serverem, musíte nejdřív nastavit údaje pro průchod přes tento server. To uděláte příkazy:

   rug set proxy-url url_path
   rug set proxy-username name
   rug set proxy-password password
  

Řetězec url_path nahraďte adresou proxy serveru, name nahraďte svým uživatelským jménem a password heslem.

2.3.4.1.2. Automatická aktualizace

Pomocí programu rug v kombinaci s programem cron můžete nastavit automatickou aktualizaci systému. Nejjednoduší příklad představuje plně automatzická aktualizace. Nastavení musíte provést jako uživatel root. Jako úlohu cronu zadejte příkaz rug up -y. Volba up -y stáhne a nainstaluje aktualizace bez potřeby potvrzování.

V některých případech může být úplná automatizace aktualizací nežádoucí. jestliže si chcete opravy nejdřív stáhnout, použijte příkaz rug up -dy. Volba up -dy stáhne bez potvrzování opravy do cache rugu. Výchozí umístění cache je /var/cache/redcarpet.

2.3.4.1.3. Další informace

Více informací o používání programu rug získáte zadáním příkazu rug --help nebo v manuálové stránce rug(1). Volbu --help lze použít také pro nápovědu pro jednotlivé příkazy programu rug. Jestliže například potřebujete vypsat nápovědu pro příkaz rug update, zadejte rug update --help.

2.3.5. Automatická aktualizace

Automatická aktualizace umožňuje udržovat váš systém aktuální bez nutnosti ručního spouštění aktualizace. Proces aktualizace se bude spouštět automaticky ve vámi zadaný čas. Nastavíte ji pomocí modulu Nastavení online aktualizace.

Nejdřív povolte automatickou aktualizaci zatrhnutím Povolit automatickou aktualizaci a nastavte čas aktualizace. Pokud chcete mít nad opravami absolutní kontrolu, můžete je automaticky pouze stáhnout a nainstalovat později po jejich kontrole. Pokud chcete opravy pouze stáhnout, zvolte Pouze stáhnout.

Některé opravy vyžadují zvláštní akce, např. potvrzení instalace nebo restart systému v případě jádra. Informace o těchto aktcích jsou součástí předinstalačních informací. Podle těchto informací lze tyto opravy odlišit a vyřadit je z automatické aktualizace. Pokud je chcete vyřadit, zvolte Přeskočit opravy s předinstalačními informacemi. Nastavení automatické aktualizace ukončíte kliknutím na Konec.

2.3.6. Aktualizace programů z CD

Před spuštěním modulu Aktualizace programů z CD vložte do mechaniky CD se záplatami. Po načtení CD se otevře dialog Seznam dostupných novinek. Zde jsou již předem zvoleny ty záplaty, které jsou relevantní pro váš systém, tj. máte nainstalovány programy, ke kterým se opravy vztahují. Samozřejmě máte možnost zvolit i další položky, případně neaktualizovat některé ze stávajících.

Protože dochází k sjednocování, spustí se vlastně Aktualizace programu online, kde je vybrán jako instalační zdroj CD.

2.3.7. Upgrade systému

Tento modul vám umožní aktualizovat systém, tj. přejít na novější verzi distribuce.

[Important]Důležité

Pokud spouštíte aktualizaci za běhu systému, není možné aktualizovat základní systém. K tomu je třeba restartovat počítač a použít instalační CD nebo disketu, kde zvolíte aktualizaci systému. Základní systém není možné měnit za běhu stejně, jako si pod sebou nemůžete uříznout větev s tím, že si tam dáte jinou.

2.3.7.1. Důležité informace o aktualizaci

Aktualizace systému je složitá procedura. Každý nainstalovaný balíček musí být programem YaST zkontrolován a YaST musí určit co je třeba učinit pro aktualizaci jednotlivých balíků. YaST se snaží do této aktualizace zahrnout i změny nastavení, které provedl uživatel. Nicméně některá nastavení mohou být problémová a způsobit nekonzistenci mezi různými konfiguracemi systému. Týká se to i problému zpětné kompatibility některých programů, které mohou mít potíž s načtením konfiguračních souborů svých starších verzí. Některá nastavení proto musíte provést po aktualizaci systému znovu.

Čím starší verzi SUSE Linux používáte anebo čím větší zásah do standardní konfigurace jste provedli, tím je větší pravděpodobnost, že narazíte na problémy. Předtím než začnete aktualizovat systém, proveďte zálohu vašeho stávajícího systému.

Tento postup se může hodit, pokud byste chtěli aktualizovat pouze pár aplikací. Při komplexnějších změnách se vyplatí provést aktualizaci restartováním počítače s vloženým CD nebo jiným zdrojem pro aktualizaci.

2.3.8. Instalace virtuálního stroje (XEN)

Instalaci do virtuálního stroje XEN provedete pomocí modulu Instalace virtuálního stroje (XEN). XEN umožňuje běh jednoho a více operačních systémů na jednom fyzickém počítači. Podrobné informace o této problematice najdete v Referenční příručce.

2.3.9. Kontrola média

Pokud při instalaci systému SUSE Linux narazíte na problémy, měli byste nejdřív otestovat instalační CD popř. DVD pomocí modulu Kontrola média, zda nejsou poškozená. Problémy se však mnohem častěji vyskytují u doma vypalovaných médií. Médium otestujete tak, že je vložíte do mechaniky a v tomto modulu kliknete na tlačítko Start .

Obrázek 2.5. Kontrola integrity média

Kontrola integrity média