2.5. Síťová zařízení

Podrobný popis nastavení všech podporovaných typů síťových adaptérů v aplikaci YaST najdete v Referenční příručce.

2.5.1. DSL

Postup nastavení DSL je závislý na typu vašeho DSL modemu. V zásadě jsou dostupné tyto tři typy modemů:

 • interní PCI modem

 • externí USB modem

 • externí modem připojený přes síťovou kartu

[Note]Poznámka

Pokud se DSL připojení zatím rozhodujete a nemáte zakoupené žádné zařízení, zvolte třetí možnost – „externí modem připojený přes síťovou kartu“. Tento typ modemu má tu výhodu, že s jeho podporou v linuxovém systému nejsou prakticky žádné problémy.

2.5.1.1. Nastavení modemu připojeného přes síťovou kartu

DSL modemy připojené přes síťovou kartu se nenastavují v DSL modulu programu YaST, ale ve vlastním webovém prostředí. Abyste se do tohoto konfiguračního prostředí mohli přihlásit, je potřebné mezi modemem a počítačem navázat spojení. To znamená, že je nutné nastavit síťovou kartu.

U většiny modemů ve výchozím nastavení od výrobce stačí, když kartu nakonfigurujete na DHCP a do libovolného webového prohlížeče pak zadáte IP adresu DSL modemu. To však nemusí platit u všech modemů. Podrobnosti o potřebných nastavení síťové karty a IP adrese konfiguračního prostředí najdete v manuálu svého DSL modemu.

2.5.1.2. Nastavení interního a USB DSL modemu

Modul pro nastavení DSL zařízení je určen především pro interní a USB modemy. Podporovaná zařízení jsou detekována automaticky. Potřebná nastavení pro připojení provedete kliknutím na tlačítko Upravit v záložce DSL zařízení.

V případě, že vaše zařízení není detekováno automaticky a patří mezi podporované zařízení, postupujte takto:

 1. Otevřete modul DSL modemu a klikněte na tlačítko Přidat.

 2. Zadejte údaje potřebné pro připojení. Tyto údaje by měly být součástí informací od vašeho poskytovatele. Pokud jste je neobdrželi při podpisu smlouvy, kontaktujte svého poskytovatele. Pokud chcete, aby se modem aktivoval automaticky, zadejte v části Aktivace zařízení Při startu. Po zadání všech informací klikněte na tlačítko Další.

 3. Nastavte svého poskytovatele. Pokud ho nenajdete v seznamu, klikněte na tlačítko Nový a svého poskytovatele přidejte do seznamu. Po zadání klikněte na tlačítko Další.

 4. Zadejte své uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko Další.

 5. Jestliže si přejete aktivovat např. vytáčení na požádání, proveďte nastavení v tomto dialogu. Zde máte také možnost označit zařízení jako vnější pro firewall a také dobu, která musí uplynout, než se spojení automaticky ukončí. Jestliže je potřeba zadávat informace o IP adresách, klikněte na tlačítko Detaily IP.

 6. Aktivujte nastavení kliknutím na tlačítko Konec.

2.5.1.3. Změna poskytovatele

Jestliže chcete změnit informace související pouze s nastavením poskytovatele jako IP detaily a uživatelské jméno a heslo, nemusíte procházet celým nastavením DSL připojení, ale stačí v záložce Poskytovatelé označit poskytovatele a kliknout na tlačítko Upravit.

2.5.2. ISDN

Tento modul slouží k nastavení ISDN připojení. Podrobnější informace o nastavení ISDN karty najdete v Referenční příručce.

2.5.3. Modem

Mimo nastavení klasických modemů tento modul slouží také pro nastavení GPRS a CDMA modemů. Podmínkou pro funkční nastavení je, že je váš modem v Linuxu podporován. Po nastavení modemu můžete připojení v KDE ovládat pomocí aplikace KInternet (ikonka tel. zásuvky). Podrobnější informace o nastavení jsou uvedeny v Referenční příručce.

[Important]Výběr modemu

Pokud doposud nemáte zakoupený žádný modem, dejte přednost klasickému externímu modemu připojenému přes sériový port. Většina modemů připojovaných přes USB je problematická nebo nepodporovaná.

2.5.4. Síťová karta

Modul nastavení síťové karty umožňuje nastavit interní, PCMCIA, USB i WiFi karty. Většina podporovaných síťových karet je automaticky detekována a nastavena jako DHCP klient již při instalaci. Pokud vám takové nastavení nevyhovuje nebo karta nebyla detekována, použijte k nastavení tento modul programu YaST. Podrobnější informace o nastavení síťové karty najdete v Referenční příručce.

2.5.4.1. Úprava nastavení

V případě, že chcete použít jiné nastavení, než automatické získávání nastavení přes DHCP, nebo jste kartu vložili do počítače až po instalaci, postupujte následujícím způsobem:

 1. Označte kartu, jejíž nastavení chcete změnit, a klikněte na tlačítko Upravit.

 2. V dialogu Konfigurace síťové adresy nastavte požadovanou IP adresu a masku podsítě.

 3. Dialog nastavení jména počítače a jmenných serverů vyvoláte kliknutím na Jméno počítače a nameserveru. Do dialogu Konfigurace síťové adresy se vrátíte kliknutím na tlačítko OK.

 4. Výchozí bránu nastavíte v dialogu routování, do kterého vstoupíte kliknutím na tlačítko Směrování. Pokud chcete, aby karta sloužila jako vnější rozhraní pro domácí internetovou bránu, nezapomeňte zaškrtnout volbu Povolit IP forwarding. Do dialogu Konfigurace síťové adresy se vrátíte kliknutím na tlačítko OK.

 5. Po provedení všech potřebných nastavení klikněte na tlačítko Další.

2.5.4.2. Ruční nastavení WiFi karty

U řady WiFi karet se stává, že nebývají rozpoznány automaticky. Pokud je to váš případ a jste si jistí, že jde o podporovanou kartu, pro kterou se v systému nachází ovladač, proveďte nastavení ručně následujícím způsobem:

 1. Otevřete modul nastavení síťové karty a klikněte na tlačítko Přidat.

 2. V části konfigurace sítě zvolte jako Typ zařízení položku Bezdrátová technologie. Klikněte na tlačítko Další.

 3. Nastavte síťovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

 4. V následujícím dialogu nakonfigurujte bezdrátové připojení a klikněte na tlačítko Další.

Program YaST umožňuje nastavit i WiFi karty, které nejsou podporované linuxem, ale lze je nastavit pomocí ndiswrapperu. V takovém případě se nejdřív nastavte ndiswrapper a pak postupujte jako v případě nerozpoznané WiFi karty. Aby nastavení fungovalo i po restartu počítače, nezapomeňte mimo nastavení typu zařízení vyplnit políčko Jméno modulu. Napište do něj ndiswrapper. Podrobnosti o nastavení ndiswrapperu najdete v jeho manuálových stránkách.

2.5.5. Fax

V tomto modulu můžete nastavit fax. Fax lze nastavit pro jednoho i více uživatelů, ale každý uživatel pak musí mít vlastní faxové číslo.

2.5.6. Telefonní záznamník

Pokud máte potřebný hardware, může váš počítač sloužit také jako telefonní záznamník. Pokud tuto funkci chcete používat pro více uživatelů, je stejně jako u faxu nutné, aby měl každý uživatel vlastní číslo.