2.10. Různé

V této části najdete moduly, které nebylo možné zařadit jinam. Pozornost věnujte především modulu Dotaz na podporu.

2.10.1. Zobrazení protokolů (logů)

Program YaST obsahuje také moduly, které vám usnadní kontrolu vašeho systému. Mezi nejdůležitější patří moduly Startovací protokol (log) a Systémový protokol (log), pomocí kterých si můžete prohlédnout příslušné logy.

2.10.1.1. Startovací log

Modul Startovací protokol (log) zobrazuje obsah souboru /var/log/boot.msg. Pokud jste během spouštění systému zaznamenali problémy a hledáte jejich příčinu, podívejte se nejdřív zde.

2.10.1.2. Systémový log

Modul Systémový protokol (log) zobrazuje obsah souboru /var/log/messages. Pokud máte problémy s již nainstalovaným systémem, začněte s hledáním příčin zde.

Mimo systémového a startovacího logu si můžete nechat zobrazit také obsah následujících souborů:

Tabulka 2.2. Logy zobrazitelné v programu YaST

Soubor

Popis

/var/log/messages

Systémový log, kam se ukládají všechna důležitá hlášení systému

/proc/cpuinfo

Informace o procesoru

/proc/dma

Používané DMA kanály

/proc/interrupts

Používaná přerušení (IRQ)

/proc/iomem

Stav I/O paměti

/proc/ioports

Používané I/O porty

/proc/meminfo

Stav paměti

/proc/modules

Seznam zavedených modulů

/proc/mounts

Připojené disky

/proc/partitions

Rozdělení disků

/proc/version

Zobrazení nainstalované verze systému

/var/log/YaST2/y2log

Záznam programu YaST

/var/log/boot.msg

Startovací hlášení

/var/log/faillog

Záznam chybných přihlášení

/var/log/warn

Systémová hlášení

2.10.2. Načíst CD s ovladačem od výrobce

Pomocí tohoto modulu můžete automaticky instalovat linuxové ovladače pro SUSE Linux. Pokud jste již SUSE Linux nainstalovali, použijte tento modul pro doinstalování ovladačů od výrobce vašeho zařízení.