2.4. Hardware

Nejdříve musí být nový hardware zapojen do systému podle informací od výrobce. Připojte a zapněte odpovídající zařízení (např. tiskárnu) a spusťte modul (v našem příkladu modul Tiskárna. Pokud budete připojovat modem nebo jiné síťové zařízení, pak naleznete odpovídající moduly v kategorii Síťová zařízení.

Většina připojovaných zařízení je automaticky rozpoznána a provede se automatická konfigurace zařízení. Pokud YaST automaticky nerozpozná nové zařízení, pak máte možnost ho zvolit ze seznamu podporovaných zařízení, kde vyberete výrobce a název zařízení.

[Important]Důležité

Pokud váš model není uveden v seznamu zařízení, pak můžete zkusit zvolit typově příbuzný model. To ale nemusí fungovat vždy, protože v některých případech i dvě podobná zařízení jedné typové řady nemusí instrukce systému interpretovat stejným způsobem.

2.4.1. Bluetooth

Pro konfiguraci Bluetooth použijte Bluetooth modul programu YaST. Jakmile hotplug detekuje na vašem systému Bluetooth adaptér (např. při startu systému nebo po jeho zapojení), spustí se Bluetooth s nastavením, které provedete v tomto modulu.

Než začnete s nastavování služby Bluetooth, povolte ji, zaškrtnutím volby Povolit Bluetooth služby. V případě, že si později již nebude přát Bluetooth používat nebo je budete chtít na určitou dobu vypnout, zvolte Zakázat Bluetooth služby.

Další nastavení provádějte podle nápovědy modulu, kterou najdete v levé části okna. Více o nastavení Bluetooth najdete v Referenční příručce.

2.4.2. IrDA

Infračervné zařízení nastavíte v modulu IrDa. Než začnete s nastavením, povolte IrDa zaškrtnutím volby Spustit IrDa. Pak nastavte port a rychlost zařízení.

Tiskárnu připojenou přes IrDA nastavte v modulu pro nastavení tiskárny Hardware+Tiskárna. Takto připojená tiskárna nebude automaticky detekována. Podrobnosti o IrDa najdete v Referenční příručce.

2.4.3. Grafická karta a monitor

Pro nastavení grafického prostředí slouží program SaX2. Tento program je také volán při volbě modulu Grafická karta a monitor v programu YaST. Více se o používání programu SaX2 dovíte v části 2.12 – „SaX2“.

2.4.4. Tiskárna

Pro nastavení tiskárny použijte modul Tiskárna. Pokud je tiskárna připojena lokálně a patří mezi podporované modely, měla by být automaticky detekována.

Více se o tisku dovíte v Referenční příručce. Pokud si nejste jistí, zda je vaše tiskárna Linuxem podporována, navštivte stránky http://www.linuxprintong.org

2.4.4.1. Nastavení různých front

Pokud chcete současně využívat na své tiskárně např. možnost úsporného tisku a např. tisku ve foto kvalitě, můžete si pro každý druh nastavit vlastní frontu. Fronty si pak můžete při tisku volit v tiskovém dialogu. Nová fronta se přidává jako nová tiskárna pomocí tlačítka Přidat.

U již vložené tiskárny můžete vlastnosti změnit kliknutím na tlačítko Upravit. Pak označte řádek Nastavení filtru a opět klikněte na tlačítko Upravit. V následujícím dialogu změňte potřebné vlastnosti, otestujte nastavení kliknutím na tlačítko Otestovat a klikněte na tlačítko Další.

V případě, že používáte více front s různým nastavení, je vhodné frontu, kterou používáte nejčastěji, nastavit jako výchozí. To uděláte tak, že v seznamu front tuto frontu označíte, kliknete na Jiné a zvolte Nastavit jako výchozí.

2.4.4.2. Možné problémy

V případě, že je vaše tiskárna podporována, ale nebyla automaticky detekována, postupujte následujícím způsobem:

 1. Ujistěte se, že je tiskárna zapojená a aktivní. Pak spusťte modul nastavení tiskárny a klikněte na tlačítko Přidat.

 2. Zvolte typ připojení tiskárny a klikněte na Další.

 3. Nastavte typ připojení tiskárny. Připojení otestujte tlačítkem Otestovat připojení tiskárny. Po úspěšném testu klikněte na tlačítko Další.

 4. Nyní zadejte jméno pro tisk (jméno fronty). Jde o jméno, pod kterým bude tiskový systém k tiskárně přistupovat. Mělo by tedy být krátké, nemělo by obsahovat mezery ani zvláštní znaky. Ostatní políčka (Popis tiskárny a Umístění tiskárny) nejsou povinné. Otestujte tisk tlačítkem Otestovat tisk. Pokud se úspěšně vytiskne testovací stránka, klikněte na tlačítko Další.

 5. Zvolte typ tiskárny. U tiskáren, které nejsou v seznamu, ale podporují Postscript nebo PCL, zvolte UNKNOWN MANUFACTURER a pravé části pak zvolte tiskový jazyk. Informace o podpoře tiskových jazyků najdete v manuálu vaší tiskárny. Tuto volbu zvolte také v případě, že máte vlastní ovladač (PPD soubor). Soubor pak nahrajte pomocí volby Vložit PPD soubor do databáze.

 6. V souhrnu nastavení překontrolujte nastavení. Změnu označené položky proveďte pomocí Upravit. nezapomeňte znovu provést test pomocí tlačítka Otestovat.

 7. Jestliže vše pracuje, jak má, potvrďte nastavení kliknutím na tlačítko OK.

 8. Aktivujte změny a ukončete tiskový modul kliknutím na tlačítko OK.

V některých případech se stává, že je tiskárna sice podporována a byla detekována automaticky, ale tiskne špatně. V takovém případě se obvykle problém dá vyřešit změnou ovladače. Ovladač změníte následujícím způsobem:

 1. Označte v přehledu tiskáren v modulu tiskárny problematickou tiskárnu a klikněte na tlačítko Upravit.

 2. Označte řádku PPD soubor a klikněte na tlačítko Upravit.

 3. Zvolte ze seznamu jiný PPD soubor a pomocí tlačítka Otestovat tisk otestujte tisk.

 4. Jestliže vám ovladač vyhovuje, klikněte na tlačítko OK.

 5. Aktivujte změny a ukončete tiskový modul kliknutím na tlačítko OK.

2.4.5. Diskový řadič

Za normální situace je váš diskový řadič nastaven automaticky během instalace. Je sice možné konfiguraci měnit později, ale obvykle to nebývá třeba. Modul Diskový řadič tak nachází uplatnění spíš při přidávání řadiče do již existujícího systému.

Dialog obsahuje seznam detekovaných řadičů a příslušných modulů jádra. Před aktivací změn umožňuje nové nastavení otestovat tlačítkem Otestovat načtení modulu.

[Warning]Nastavení řadiče

Nástroj pro nastavení diskového řadiče je expertní nástroj. Pokud nenastavíte řadič správně, může se stát, že váš systém nepůjde spustit. V případě, že provedete změny, vždy je otestujte.

2.4.6. Informace o hardwaru

YaST před konfigurací provádí automatické rozpoznání hardwaru. Informace o rozpoznaných zařízeních se pak zobrazí v tomto modulu. Ty se hodí především při kontaktování instalační podpory, kdy budete potřebovat informace o vašem hardwarovém vybavení. Výpis můžete uložit do textového souboru.

2.4.7. Nastavení IDE DMA

Tento modul slouží pro aktivaci tzv. DMA režimu pro vaše IDE disky a CD/DVD mechaniky. Zapnutí režimu může výrazně zvýšit výkon při datových přenosech. Modul nijak neovlivní výkon SCSI zařízení.

Během instalace SUSE Linux jádro automaticky aktivuje DMA u pevných disků, ale ne u CD mechanik. Zapnutí DMA pro všechny mechaniky totiž často způsobí potíže s CD. Můžete tedy zkusit, zda vám DMA s CD mechanikou bude fungovat. Pokud bude CD pracovat korektně, dojde k velkému nárůstu výkonu. Pokud narazíte na problémy, stačí u CD opět vypnout DMA.

[Important]Důležité

DMA (Direct Memory Access) znamená, že data jsou přenášena ze zařízení přímo do RAM bez zatěžování CPU.

2.4.8. Joystick

Zde můžete nastavit joystick. Vyberte výrobce a model ze seznamu a pomocí položky Test otestujte funkčnost. Protože se starší joysticky připojují přes zvukovou kartu, můžete tento modul spustit také z modulu pro nastavení zvukové karty. USB joysticky se nastavují a konfigurují automaticky a není pro ně třeba tento modul spouštět.

2.4.9. Rozvržení klávesnice

Klávesnici nastavíte v modulu Rozložení klávesnice. tento dialog se liší v závislosti na tom, zda jej spustíte v grafickém režimu nebo v textovém.

Pokud YaST spustíte v textovém režimu, aplikuje se nastavení pouze na textový režim. To samé platí o spuštění v grafickém režimu. Podrobnosti o nastavení v grafickém režimu najdete v části 2.12.3 – „Vlastnosti klávesnice“ .

Po otevření modulu se zobrazí informace o aktuálně nastaveném rozvržení. Zvolte rozložení, které potřebujete a otestujte jeho funkčnost pomocí tlačítka Test.

2.4.10. Myš

S tímto modulem YaST můžete nastavit a otestovat připojenou myš. Dialog se liší v závislosti na tom, zda je spouštěn v grafickém nebo v textovém režimu.

Pokud YaST spustíte v textovém režimu, aplikuje se nastavení pouze na textový režim. To samé platí o spuštění v grafickém režimu. Podrobnosti o nastavení v grafickém režimu najdete v části 2.12.2 – „Vlastnosti myši“ .

2.4.11. Skener

Pokud máte připojený a zapnutý skener, pak by měl být automaticky rozpoznán při startu tohoto modulu a zobrazen v seznamu skenerů. Nastavení provedete označením skeneru a kliknutím na tlačítko Upravit. V následujícím dialogu nastavte typ skeneru a klikněte na Další.

2.4.11.1. Skener nebyl rozpoznán

Automaticky jsou rozpoznány pouze podporované skenery. Skener, který je připojen k jinému počítači v síti nebude rozpoznán. V tom případě nastupuje ruční konfigurace, kdy je třeba určit, zda se jedná o USB, SCSI nebo síťový skener.

USB skener

zde je třeba uvést výrobce, resp. model skeneru. YaST se pak pokusí nahrát USB moduly. Pokud se jedná o novinku na trhu, může se stát, že modul nebude nahrán automaticky. V tom případě přejděte k dalšímu dialogu, kde budete moci ručně zvolit USB modul. Dále postupujte podle nápovědy v programu YaST.

SCSI skener

uveďte název zařízení (např. /dev/sg0). SCSI skener nesmí být připojován nebo odpojován za běhu systému. Vždy je třeba systém nejdřív vypnout.

Síťový skener

zadejte IP adresu, resp. název počítače.

Skenery jsou zařízení, která se rychle vyvíjí, proto se tomuto tématu věnujeme také na adrese http://en.opensuse.org/SDB:SDB, kde v české nebo anglické verzi naleznete aktuální informace a rady pro konfiguraci skeneru. Stačí pouze uvést klíčové slovo skener.

Podrobné informace o podporovaných skenerech naleznete také na http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp nebo http://www.mostang.com/sane.

[Warning]Varování

Při ručním výběru skeneru je třeba být velice opatrný. Výběrem špatného ovladače můžete hardware poškodit.

2.4.11.2. Řešení problémů

Pokud skener nebyl rozpoznán, pak to může mít následující příčiny:

 • Skener není podporován. Konzultujte http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp, kde je uveden seznam podporovaných skenerů

 • Nemáte správně instalován SCSI řadič

 • Špatně ukončená SCSI sběrnice terminátorem

 • Existují problémy s přerušením u vašeho SCSI řadiče

 • SCSI kabel překračuje přípustnou délku

 • Skener má SCSI light řadič, který není v Linuxu podporován

 • Skener je poškozený

[Warning]Varování

U SCSI skenerů nesmí být zařízení v žádném případě připojováno, resp. odpojováno za běhu systému. Nejdříve je třeba systém vypnout.

Další informace o skenování naleznete také v uživatelské příručce, v kapitole věnované programu Kooka.

2.4.12. Zvuková karta

YaST se při spuštění modulu pro konfiguraci zvukové karty pokusí automaticky rozpoznat její typ, resp. typy zvukových karet, protože SUSE Linux podporuje i více zvukových karet v systému. V případě, že máte v systému více zvukových karet, pak nastavte jednu po druhé.

Pokud typ vaší karty nebyl nalezen, musíte provést ruční nastavení. Ruční nastavení provedete následujícím způsobem:

 1. V modulu nastavení zvukové karty klikněte na tlačítko Zvolte Přidat.

 2. V následujícím dialogu zvolte jednu z možností:

  Rychlé automatické nastavení

  Pokud zvolíte tuto volbu, karta se po kliknutí na tlačítko Další automaticky nastaví. Nastavení nebude vyžadovat žádný zásah.

  Normální nastavení

  V případě této volby budete mít možnost ovlivnit některá základní nastavení jako např. hlasitost a otestovat nastavení

  Expertní nastavení s možností měnit volby

  Tato volba je určena pro experty a pro případ potíží s nastavení modulu zvukové karty. Můžete zde měnit nastavení související přímo s ovladačem zvukové karty

 3. Po konfiguraci aktivujte nastaveni a ukončete modul kliknutím na tlačítko Konec.

Pokud chcete odstranit konfiguraci, můžete tak učinit tlačítkem Smazat. Tím budou zakomentovány odpovídající položky v souboru /etc/modprobe.conf.

2.4.12.1. Hlasitost

Pokud chcete nastavit hlasitost karty, označte kartu, pro kterou chcete hlasitost upravovat, klikněte na tlačítko Jiné a zvolte Hlasitost. Otevře se okno mixeru, kde můžete provést výchozí nastavení hlasitosti karty. Stiskem Test pak zazní testovací znělka. Pokud nic neslyšíte, pak zkuste zvýšit hlasitost nebo zkontrolovat zapojení a napájení reproduktorů.

2.4.12.2. MIDI a sekvencer

V případě karet s hardwarovou podporou MIDI (např. Creative Soundblaster Livenebo AWE) je vhodné nahrát zvukové fonty. To uděláte tak, že kartu označíte a kliknete na tlačítko Upravit. Pak zvolte Instalovat soundfont a zkopírujte zvukové fonty (SF2 fonty z CD) do systému.

Pro přehrávání MIDI je potřeba spustit sekvencer. Ten pro označenou kartu spustíte tak, že kliknete na Jiné a zvolíte Spustit sekvencer.

2.4.13. TV karta

Po startu a inicializaci modulu YaST se zobrazí dialog Nastavení TV a rádio karty. Když je vaše karta rozpoznána automaticky, pak bude zobrazena jako první v seznamu. Klikněte na název TV karty a zvolte Upravit.

Pokud se systému nepodaří automaticky rozpoznat TV kartu, pak je třeba její výběr provést ručně. To provedete následujícím způsobem:

 1. Otevřete modul TV karty a klikněte na tlačítko Přidat.

 2. Zvolte typ karty. V případě, že karta není v seznamu, zvolte podle typu karty Ostatní výrobci+Unknown bttv card nebo Ostatní výrobci+Unknown saa7134 card a nastavte parametry karty ručně. Pokud chcete u zvolené karty vyhledat kanály, klikněte na tlačítko TV kanály. Tuner nastavíte pomocí tlačítka Tuner. Po nastavení klikněte na tlačítko Další.

 3. Většinou je spolu s TV kartou dodáván i krátký kabel, kterým můžete propojit zvukovou a TV kartu. Některé TV karty mají přímo audio výstup, takže můžete připojit reproduktory bez další konfigurace zvukové karty. Existují ale i TV karty, které vůbec nepodporují zvukový výstup. Ty jsou určeny např. pro digitální kamery.

  Pokud máte kartu propojenou se zvukovou kartou, proveďte potřebná nastavení v tomto dialogu. Jestliže potřebujete zvukovou kartu nastavit nebo upravit její nastavení, označte zvukovou kartu a klikněte na tlačítko Nastavení zvukové karty. Tím otevřete modul nastavení zvukové karty. Po nastavení klikněte na tlačítko Další.

 4. Jestliže používáte dálkové ovládání a toto ovládání je podporováno v systému Linux, proveďte jeho nastavení a klikněte na tlačítko Další.