2.2. Řídící středisko YaST

Po spuštění se zobrazí Řídící středisko. V levé části jsou uvedeny hlavní kategorie:

Software

moduly související se správou a instalací programů, viz 2.3 – „Software“

Hardware

moduly související s nastavením hardwaru, viz 2.4 – „Hardware“

Systém

moduly systémových nástrojů jako zálohování, startování systému apod., viz 2.9 – „Systém“

Síťová zařízení

moduly pro základní konfiguraci síťové karty, modemu, nebo DSL viz 2.5 – „Síťová zařízení“

Síťové služby

moduly konfigurace pokročilých síťových služeb, např. NFS, Samba ..., viz 2.6 – „Síťové služby“

AppArmor

systém pro správu řízení přístupu k souborům a aplikacím, viz 2.7 – „AppArmor“

Bezpečnost a uživatelé

moduly pro správu uživatelů, nastavení bezpečnosti a firewallu, viz 2.8 – „Bezpečnost a uživatelé“

Různé

moduly, které se nedají zařadit do žádné z předešlých kategorií, viz 2.10 – „Různé“

Po zvolení některé z kategorií se zobrazí jednotlivé moduly, které jsou k dispozici. Po spuštění modulu se zobrazí odpovídající dialogové okno, kde můžete provést požadované úpravy. Většinou se konfigurace provádí ve více po sobě jdoucích oknech. Po doplnění informací v prvním okně proto zvolte tlačítko Další a přesunete se k dalšímu dialogu. Po provedení všech potřebných kroků, pak stačí kliknout na poslední dialog Konec, čímž uložíte provedené změny a veškerá nastavení uloží.

Obrázek 2.1. YaST: Řídící středisko

YaST: Řídící středisko

Víte-li přesně, s kterým modulem chcete pracoval, můžete ho přímo spustit příkazem:

yast2 nazev_modulu

Výpis všech modulů získáte příkazem:

yast2 -l