6.9. Kdo co dělá: w

Příkazem w zjistíte uživatele přihlášené na počítači a jejich činnosti. Například:


$ w
 15:17:26 up 62 days, 4:33, 14 users, load average: 0.00, 0.04, 0.01
USER   TTY    LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
jj    pts/0   30Mar04 4days 0.50s 0.54s xterm -e su -l
jj    pts/1   23Mar04 5days 0.20s 0.20s -zsh
jj    pts/2   23Mar04 5days 1.28s 1.28s -zsh
jj    pts/3   23Mar04 3:28m 3.21s 0.50s -zsh
[...]
jj    pts/7   07Apr04 0.00s 9.02s 0.01s w
jj    pts/9   25Mar04 3:24m 7.70s 7.38s mutt
[...]
jj    pts/14  12:49  37:34  0.20s 0.13s ssh totan

Podle poslední řádky je uživatel jj k počítači totan připojen pomocí secure shellu (ssh). U vzdáleně připojených uživatelů a jiných systémů získáte informace o vzdáleném počítači parametrem -f.