6.6. Procesy: top

Příkaz top zobrazí každé dvě sekundy obnovovaný seznam procesů. Program ukončíte stisknutím klávesy Q. Pokud chcete program automaticky ukončit po zobrazení prvního seznamu, spusťte ho s parametrem -n 1:


$ top -n 1
top - 14:19:53 up 62 days, 3:35, 14 users, load average: 0.01, 0.02, 0.00
Tasks: 102 total,  7 running, 93 sleeping,  0 stopped,  2 zombie
Cpu(s):  0.3% user,  0.1% system,  0.0% nice, 99.6% idle
Mem:  514736k total,  497232k used,  17504k free,  56024k buffers
Swap: 1794736k total,  104544k used, 1690192k free,  235872k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ Command
 1426 root   15  0 116m 41m 18m S 1.0 8.2 82:30.34 X
20836 jj    15  0  820 820 612 R 1.0 0.2  0:00.03 top
  1 root   15  0  100  96  72 S 0.0 0.0  0:08.43 init
  2 root   15  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:04.96 keventd
  3 root   34 19   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.99 ksoftirqd_CPU0
  4 root   15  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:33.63 kswapd
  5 root   15  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.71 bdflush
    [...]
 1362 root   15  0  488 452 404 S 0.0 0.1  0:00.02 nscd
 1363 root   15  0  488 452 404 S 0.0 0.1  0:00.04 nscd
 1377 root   17  0  56  4  4 S 0.0 0.0  0:00.00 mingetty
 1379 root   18  0  56  4  4 S 0.0 0.0  0:00.01 mingetty
 1380 root   18  0  56  4  4 S 0.0 0.0  0:00.01 mingetty

Stisknutí klávesy F během běhu příkazu top vstoupíte do nabídky umožňující změnu formátu výstupu.

Zadáním parametru -U UID a uživatelského jména, získáte seznam procesů zadaného uživatele. UID je ID uživatele. Následující příkaz vypíše UID uživatele zadaného uživatelského jména a jeho procesy:


$ top -U $(id -u UzivatelskeJmeno)