6.22. Měření času: time

Čas potřebný pro vykonání určitého příkazu lze zjistit pomocí příkazu time. Tento příkaz je dostupný ve dvou variantách buď jako zabudovaný příkaz shellu nebo jako program (/usr/bin/time).$ time find . > /dev/null

real    0m4.051s
user    0m0.042s
sys     0m0.205s