6.17. Systémová volání běžícícho programu: strace

Nástroj strace umožňuje zjistit všechna systémová volání běžících procesů:


$ strace -e open ls

execve("/bin/ls", ["ls"], [/* 88 vars */]) = 0
uname({sys="Linux", node="edison", ...}) = 0
brk(0)                 = 0x805b000
old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) \
     = 0x40017000
open("/etc/ld.so.preload", O_RDONLY)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)   = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=76333, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 76333, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x40018000
[...]
ioctl(1, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
ioctl(1, TIOCGWINSZ, {ws_row=53, ws_col=110, ws_xpixel=897, ws_ypixel=693}) = 0
open(".", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=144, ...}) = 0
fcntl64(3, F_SETFD, FD_CLOEXEC)     = 0
getdents64(3, /* 5 entries */, 4096)  = 160
getdents64(3, /* 0 entries */, 4096)  = 0
close(3)                = 0
fstat64(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 48), ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) \
     = 0x40018000
write(1, "ltrace-ls.txt myfile.txt strac"..., 41) = 41
munmap(0x40018000, 4096)        = 0
exit_group(0)              = ?

Pro vypsání všech pokusů o otevření určitého souboru (např. myfile.txt) stačí napsat:$ strace -e open ls myfile.txt 

open("/etc/ld.so.preload", O_RDONLY)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)   = 3
open("/lib/tls/librt.so.1", O_RDONLY)  = 3
open("/lib/libacl.so.1", O_RDONLY)   = 3
open("/lib/libselinux.so.1", O_RDONLY) = 3
open("/lib/tls/libc.so.6", O_RDONLY)  = 3
open("/lib/tls/libpthread.so.0", O_RDONLY) = 3
open("/lib/libattr.so.1", O_RDONLY)   = 3
open("/proc/mounts", O_RDONLY)     = 3
[...]
open("/proc/filesystems", O_RDONLY)   = 3
open("/proc/self/attr/current", O_RDONLY) = 4

K výpisu potomků určitého procesu použijte parametr -f. Chování i výstup příkazu lze ovlivnit. Podrobnější informace získáte v manuálové stránce man strace.