6.3. Vlastnosti souboru: stat

Příkazem stat zobrazíte vlastnosti souboru:


$ stat xml-doc.txt
 File: `xml-doc.txt'
 Size: 632       Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
Device: eh/14d Inode: 5938009   Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (11994/   jj)  Gid: (  50/  suse)
Access: 2004-04-27 20:08:58.000000000 +0200
Modify: 2003-06-03 15:29:34.000000000 +0200
Change: 2003-07-23 17:48:27.000000000 +0200

Pomocí parametru --filesystem získáte podrobnosti o souborovém systému, jehož je soubor součástí:


 $ stat . --filesystem
 File: "."
  ID: 0    Namelen: 255   Type: ext2/ext3
Blocks: Total: 19347388  Free: 17831731  Available: 16848938  Size: 4096
Inodes: Total: 9830400  Free: 9663967

Pokud používáte z shell (zsh), musíte zadat /usr/bin/stat, protože z shell obsahuje zabudovaný příkaz stat s jinými parametry a jiným typem výstupu:% type stat
stat is a shell builtin
% stat .
device 769
inode  4554808
mode  16877
nlink  12
uid   11994
gid   50
rdev  0
size  4096
atime  1091536882
mtime  1091535740
ctime  1091535740
blksize 4096
blocks 8
link