6.20. Dodatečné informace o ELF binárních souborech

Obsah spustitelných binárních souborů lze číst pomocí nástroje readelf. Funguje také pro ELF soubory vytvořené pro jinou hardwarovou architekturu:$ readelf --file-header /bin/ls
ELF Header:
 Magic:  7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
 Class:               ELF32
 Data:               2's complement, little endian
 Version:              1 (current)
 OS/ABI:              UNIX - System V
 ABI Version:            0
 Type:               EXEC (Executable file)
 Machine:              Intel 80386
 Version:              0x1
 Entry point address:        0x8049b40
 Start of program headers:     52 (bytes into file)
 Start of section headers:     76192 (bytes into file)
 Flags:               0x0
 Size of this header:        52 (bytes)
 Size of program headers:      32 (bytes)
 Number of program headers:     9
 Size of section headers:      40 (bytes)
 Number of section headers:     29
 Section header string table index: 26