6.8. Strom procesů: pstree

Příkaz pstree zobrazí běžící procesy ve stromovém výpisu:


$ pstree
init-+-atd
   |-3*[automount]
   |-bdflush
   |-cron
 [...]
   |-usb-storage-1
   |-usb-storage-2
   |-10*[xterm---zsh]
   |-xterm---zsh---mutt
   |-2*[xterm---su---zsh]
   |-xterm---zsh---ssh
   |-xterm---zsh---pstree
   |-ypbind---ypbind---2*[ypbind]
   `-zsh---startx---xinit4-+-X
               `-ctwm-+-xclock
                  |-xload
                  `-xosview.bin

Parametrem -p získáte ke jménům procesů také jejich ID. S parametrem -a vypíše příkaz také parametry příkazů:


$ pstree -pa
init,1
 |-atd,1255
[...]
 `-zsh,1404
   `-startx,1407 /usr/X11R6/bin/startx
     `-xinit4,1419 /suse/jj/.xinitrc [...]
       |-X,1426 :0 -auth /suse/jj/.Xauthority
       `-ctwm,1440
         |-xclock,1449 -d -geometry -0+0 -bg grey
         |-xload,1450 -scale 2
         `-xosview.bin,1451 +net -bat +net