6.7. Seznam procesů: ps

Zadáním příkazu ps získáte seznam procesů. S parametrem r omezíte výpis pouze na aktuální procesy využívající počítačový čas:


$ ps r
 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
22163 pts/7  R   0:01 -zsh
 3396 pts/3  R   0:03 emacs new-makedoc.txt
20027 pts/7  R   0:25 emacs xml/common/utilities.xml
20974 pts/7  R   0:01 emacs jj.xml
27454 pts/7  R   0:00 ps r

Tento parametr se zadává bez minus před písmenem. Některé příkazy se někdy píší s minus a někdy bez. Správný zápis obvykle najdete v manuálové stránce. Návod vypsaný příkazem ps --help bývá obvykle velmi stručný.

Počet běžících příkazů např. emacs zjistíte příkazem:


$ ps x | grep emacs
 1288 ?    S   0:07 emacs
 3396 pts/3  S   0:04 emacs new-makedoc.txt
 3475 ?    S   0:03 emacs .Xresources
20027 pts/7  S   0:40 emacs xml/common/utilities.xml
20974 pts/7  S   0:02 emacs jj.xml

$ pidof emacs
20974 20027 3475 3396 1288

Parametr -p seřadí procesy podle ID:$ ps www -p $(pidof xterm)
 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
 9025 ?    S   0:01 xterm -g 100x45+0+200
 9176 ?    S   0:00 xterm -g 100x45+0+200
29854 ?    S   0:21 xterm -g 100x75+20+0 -fn \
 -B&H-LucidaTypewriter-Medium-R-Normal-Sans-12-120-75-75-M-70-iso10646-1
 4378 ?    S   0:01 xterm -bg MistyRose1 -T root -n root -e su -l
25543 ?    S   0:02 xterm -g 100x45+0+200
22161 ?    R   0:14 xterm -g 100x45+0+200
16832 ?    S   0:01 xterm -bg MistyRose1 -T root -n root -e su -l
16912 ?    S   0:00 xterm -g 100x45+0+200
17861 ?    S   0:00 xterm -bg DarkSeaGreen1 -g 120x45+40+300
19930 ?    S   0:13 xterm -bg LightCyan
21686 ?    S   0:04 xterm -g 100x45+0+200 -fn \
lucidasanstypewriter-12
23104 ?    S   0:00 xterm -g 100x45+0+200
26547 ?    S   0:00 xterm -g 100x45+0+200

Seznam procesů můžete naformátovat podle vlastních potřeb. Seznam všech možností získáte příkazem -L. Podle využití paměti procesy seřadíte příkazem:


$ ps ax --format pid,rss,cmd --sort rss
 PID RSS CMD
  2  0 [ksoftirqd/0]
  3  0 [events/0]
  17  0 [kblockd/0]
[...]
10164 5260 xterm
31110 5300 xterm
17010 5356 xterm
 3896 29292 /usr/X11R6/bin/X -nolisten tcp -br vt7 -auth /var/lib/xdm/authdir/au