6.15. procinfo

Souhrn všech důležitých informací a systému /proc získáte příkazem procinfo:


$ procinfo
Linux 2.6.4-54.5-default (geeko@buildhost) (gcc 3.3.3 ) #1 1CPU [roth.suse.de]


Memory:   Total    Used    Free   Shared   Buffers   
Mem:    516696   513200    3496      0    43284
Swap:    530136    1352   528784

Bootup: Wed Jul 7 14:29:08 2004  Load average: 0.07 0.04 0.01 1/126 5302

user :    2:42:28.08  1.3% page in :    0
nice :    0:31:57.13  0.2% page out:    0
system:    0:38:32.23  0.3% swap in :    0
idle :  3d 19:26:05.93 97.7% swap out:    0
uptime:  4d 0:22:25.84     context :207939498

irq 0: 776561217 timer         irq 8:     2 rtc         
irq 1:  276048 i8042         irq 9:   24300 VIA8233       
irq 2:     0 cascade [4]      irq 11: 38610118 acpi, eth0, uhci_hcd 
irq 3:     3            irq 12:  3435071 i8042        
irq 4:     3            irq 14:  2236471 ide0         
irq 6:     2            irq 15:    251 ide1         

Po zadání parametru -a vypíše příkaz všechny informace. S parametrem -nN bude výpis obnovován každých N sekund. program ukončíte stisknutím klávesy Q.

Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny hodnoty kumulativně. Parametr -d povede k výpisu změněných hodnot. Příkazem procinfo -dn5 získáte hodnoty změněné za posledních 5 sekund:


Memory:   Total    Used    Free   Shared   Buffers   Cached
Mem:       0      2     -2      0      0      0
Swap:      0      0      0

Bootup: Wed Feb 25 09:44:17 2004  Load average: 0.00 0.00 0.00 1/106 31902

user :    0:00:00.02  0.4% page in :    0 disk 1:    0r    0w
nice :    0:00:00.00  0.0% page out:    0 disk 2:    0r    0w
system:    0:00:00.00  0.0% swap in :    0 disk 3:    0r    0w
idle :    0:00:04.99 99.6% swap out:    0 disk 4:    0r    0w
uptime: 64d 3:59:12.62     context :   1087

irq 0:    501 timer         irq 10:     0 usb-uhci, usb-uhci  
irq 1:     1 keyboard       irq 11:    32 ehci_hcd, usb-uhci, 
irq 2:     0 cascade [4]      irq 12:    132 PS/2 Mouse      
irq 6:     0            irq 14:     0 ide0         
irq 8:     0 rtc          irq 15:     0 ide1         
irq 9:     0 acpi