6.13. Souborový systém /proc

V adresáři /proc se nachází pseudo souborový systém, do kterého jádro ve formě virtuálních souborů ukládá důležité informace. Například k informacím o typu procesoru můžete přistoupit příkazem:


$ cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
vendor_id    : AuthenticAMD
cpu family   : 6
model      : 8
model name   : AMD Athlon(tm) XP 2400+
stepping    : 1
cpu MHz     : 2009.343
cache size   : 256 KB
fdiv_bug    : no
[...]

Využití přerušení zjistíte příkazem:


$ cat /proc/interrupts
      CPU0
 0: 537544462     XT-PIC timer
 1:   820082     XT-PIC keyboard
 2:     0     XT-PIC cascade
 8:     2     XT-PIC rtc
 9:     0     XT-PIC acpi
 10:   13970     XT-PIC usb-uhci, usb-uhci
 11: 146467509     XT-PIC ehci_hcd, usb-uhci, eth0
 12:  8061393     XT-PIC PS/2 Mouse
 14:  2465743     XT-PIC ide0
 15:    1355     XT-PIC ide1
NMI:     0
LOC:     0
ERR:     0
MIS:     0

Některé důležité soubory a jejich obsah:

/proc/devices

dostupná zařízení

/proc/modules

zavedené moduly jádra

/proc/cmdline

příkazová řádka jádra

/proc/meminfo

podrobné informace o využití paměti

/proc/config.gz

gzip archiv s konfigurací běžícího jádra

Další informace najdete v souboru /usr/src/linux/Documentation/filesystems/proc.txt. Informace o běžících procesech najdete v adresáři/proc/NNN, kde NNN je ID (PID) příslušného procesu. Proces a jeho částečnou charakteristiku najdete v /proc/self/:


$ ls -l /proc/self
lrwxrwxrwx 1 root root 64 Apr 29 13:52 /proc/self -> 27585

$ ls -l /proc/self/
total 0
dr-xr-xr-x 2 jj suse 0 Apr 29 13:52 attr
-r-------- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 auxv
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 cmdline
lrwxrwxrwx 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 cwd -> /suse/jj/t
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 delay
-r-------- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 environ
lrwxrwxrwx 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 exe -> /bin/ls
dr-x------ 2 jj suse 0 Apr 29 13:52 fd
-rw------- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 mapped_base
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 maps
-rw------- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 mem
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 mounts
lrwxrwxrwx 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 root -> /
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 stat
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 statm
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 status
dr-xr-xr-x 3 jj suse 0 Apr 29 13:52 task
-r--r--r-- 1 jj suse 0 Apr 29 13:52 wchan

Adresy spustitelných adres a knihoven jsou v souboru maps:


$ cat /proc/self/maps
08048000-0804c000 r-xp 00000000 03:02 22890   /bin/cat
0804c000-0804d000 rw-p 00003000 03:02 22890   /bin/cat
0804d000-0806e000 rwxp 0804d000 00:00 0 
40000000-40016000 r-xp 00000000 03:02 10882   /lib/ld-2.3.3.so
40016000-40017000 rw-p 00015000 03:02 10882   /lib/ld-2.3.3.so
40017000-40018000 rw-p 40017000 00:00 0 
4002b000-40135000 r-xp 00000000 03:02 10908   /lib/tls/libc.so.6
40135000-4013d000 rw-p 0010a000 03:02 10908   /lib/tls/libc.so.6
4013d000-40141000 rw-p 4013d000 00:00 0 
bfffe000-c0000000 rw-p bfffe000 00:00 0 
ffffe000-fffff000 ---p 00000000 00:00 0