6.18. Volání knihoven běžícím příkazem: ltrace

Příkazem ltrace získáte výpis všech volání knihoven procesu. Příkaz je používán podobně jako strace. Zadáním parametru -c získáte počet a trvání volání knihoven:


$ ltrace -c find /usr/share/doc
% time   seconds usecs/call   calls  errors syscall
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
 86.27  1.071814     30   35327      write
 10.15  0.126092     38   3297      getdents64
 2.33  0.028931      3   10208      lstat64
 0.55  0.006861      2   3122     1 chdir
 0.39  0.004890      3   1567     2 open
[...]
 0.00  0.000003      3     1      uname
 0.00  0.000001      1     1      time
------ ----------- ----------- --------- --------- ----------------
100.00  1.242403         58269     3 total