6.4. USB zařízení: lsusb

Příkazem lsusb získáte výpis všech připojených USB zařízení. S parametrem -v bude výpis podrobnější. Program načítá informace z adresáře /proc/bus/usb/. V následujícím příkladu si můžete prohlédnout výpis příkazu lsusb po připojení flash disku. Zařízení je vypsáno na poslední řádce.


Bus 004 Device 001: ID 0000:0000  
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000  
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000  
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000  
Bus 001 Device 018: ID 0402:5634 ALi Corp.