6.2. Přístup uživatelů k souborům: fuser

Předpokládejme, že chcete odpojit souborový systém připojený k /mnt:


$ mount -l | grep /mnt
/dev/sda on /mnt type ext2 (rw,noexec,nosuid,nodev,noatime,user=jj)

Pokus o odpojení selže:


$ umount /mnt
umount: /mnt: device is busy

Proces, který k adresáři /mnt přistupuje, zjistíte příkazem:


$ fuser -v /mnt/*

           USER    PID ACCESS COMMAND
/mnt/notes.txt
           jj    26597 f.... less

Po ukončení procesu less spuštěného z jiného terminálu půjde souborový systém bez problémů odpojit.