6.10. Využití paměti: free

Nástrojem free zjistíte využití RAM. Zobrazeny jsou jak informace o využití paměti, tak o volné paměti (a swapu):


$ free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    514736   273964   240772     0   35920   42328
-/+ buffers/cache:   195716   319020
Swap:   1794736   104096  1690640

Údaje v MB získáte zadáním parametru -m:


$ free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:      502    267    235     0     35     41
-/+ buffers/cache:    191    311
Swap:     1752    101    1651

Následující řádka obsahuje skutečně zajímavé informace:


-/+ buffers/cache:    191    311

Jde o paměť zásobníků a vyrovnávací paměti. Parametrem -d n zadáte, aby došlo k obnovení výpisu každých n sekund. Například free -d 1.5 obnoví výpis každé 1,5 sekundy.