6.12. Souborový systém a jeho využití: mount, df a du

Příkaz mount souborový systém (zařízení a typ) a jeho body připojení:


$ mount
/dev/hdb2 on / type ext2 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620,gid=5)
/dev/hda1 on /data type ext2 (rw)
shmfs on /dev/shm type shm (rw)
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
automount(pid1012) on /suse type autofs \
  (rw,fd=5,pgrp=1012,minproto=2,maxproto=3)
totan:/real-home/jj on /suse/jj type nfs \
  (rw,nosuid,rsize=8192,wsize=8192,hard,intr,nolock,addr=10.10.0.1)

Informaci o využití místa získáte příkazem df. S parametrem -h (nebo --human-readable) získáte výstup v uživatelsky přívětivém formátu.


$ df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hdb2       7.4G 5.1G 2.0G 73% /
/dev/hda1       74G 5.8G  65G  9% /data
shmfs         252M   0 252M  0% /dev/shm
totan:/real-home/jj  350G 324G  27G 93% /suse/jj

Uživatelé NFS serveru totan by měli neodkladně promazat své domovské adresáře. Celkovou velikost všech souborů a podadresářů vypisuje příkaz du. S parametrem -s vypíše pouze celkovou velikost bez dalších detailů. Parametr -h povede k uživatelsky přívětivému výstupu. Zadáním příkazu:


$ du -sh ~
361M  /suse/jj

získáte velikost svého domovského adresáře.