6.11. Systémové hlášení jádra: dmesg

Linuxové jádro uchovává systémová hlášení v paměti omezené velikosti (standardně 2 na 14 B). Tato hlášení zobrazíte příkazem dmesg:


$ dmesg
[...]
sdc : READ CAPACITY failed.
sdc : status = 1, message = 00, host = 0, driver = 08
Info fld=0xa00 (nonstd), Current sd00:00: sense key Not Ready
sdc : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
sdc: test WP failed, assume Write Enabled
 sdc: I/O error: dev 08:20, sector 0
 I/O error: dev 08:20, sector 0
 I/O error: dev 08:20, sector 2097144
 I/O error: dev 08:20, sector 2097144
 I/O error: dev 08:20, sector 0
 I/O error: dev 08:20, sector 0
 unable to read partition table
 I/O error: dev 08:20, sector 0
nfs: server totan not responding, still trying
nfs: server totan OK

Poslední řádka indikuje dočasné problémy s NFS serverem totan. Řádky před ní jsou spojeny se zasunutím USB flash disku.

Starší události najdete v souborech /var/log/messages a /var/log/warn.