6.14. vmstat, iostat a mpstat

Nástroje vmstat slouží ke zjištění informací o virtuální paměti. Údaje získávají ze souborů /proc/meminfo, /proc/stat a /proc/*/stat. Jde o velmi užitečné nástroje při zjišťování slabin ve výkonu počítače.

S pomocí příkazu iostat můžete získat informace o procesoru, I/O zařízeních a diskových oddílech. Údaje jsou čteny z /proc/stat a /proc/partitions. Výstup může být velmi užitečný např. při ladění zátěže vstupních a výstupních operací mezi disky. Příkaz mpstat vypisuje statistiky související s CPU.