12.3. Regulární výrazy v klíčích

V interpretu příkazů lze používat regulární výrazy a zástupné znaky. Např. znak * lze použít místo libovolných znaků a znak ? lze použít místo právě jednoho libovolného znaku.

KERNEL="ts*", NAME="input/%k"

Toto pravidlo přiřazuje standardní jméno ve standardním adresáři zařízení jehož označení začíná písmeny "ts". Podrobné informace o použití regulárních výrazů viz manuálová stránka udev.