12.4. Výběr klíčů

Důležité je pro každé udev pravidlo vybrat dobrý klíč. Následují příklady běžně používaných klíčů:

BUS

typ sběrnice

KERNEL

jméno zařízení používané jádrem

ID

číslo zařízení na sběrnici (např. ID na sběrnici PCI)

PLACE

fyzické místo připojení zařízení (např. USB)

Klíče ID a PLACE jsou užitečné, obvykle se ale používají klíče BUS, KERNEL, a SYSFS{...}. Konfigurace udev umožňuje použít i klíče volající externí skripty a vyhodnocující jejich výsledky. Další informace lze získat pomocí příkazu man udev.

Souborový systém sysfs obsahuje v adresářovém stromu malé soubory s informacemi o hardwaru. Každý soubor obvykle obsahuje jednu informační položku, jako je jméno zařízení, výrobce nebo sériové číslo. Každý z těchto souborů může být použit jako hodnota klíče. V jednom pravidlu však mohou být použity jako klíče pouze soubory nacházející se ve stejném adresáři.

Přitom může být užitečný příkaz udevinfo. Je potřeba nalézt podadresář /sys, který odpovídá příslušnému zařízení a obsahuje soubor dev. Ty se všechny nacházejí v adresáři /sys/block nebo /sys/class. Pokud pro zařízení již uzel existuje, může vám udevinfo ušetřit kus práce. Příkaz udevinfo -q path -n /dev/sda vypíše /block/sda. To znamená, že hledaný adresář je /sys/block/sda. Nyní zavolejte udevinfo příkazem udevinfo -a -p /sys/block/sda. Oba příkazy lze rovněž sloučit v jeden: udevinfo -a -p `udevinfo -q path -n /dev/sda`. Toto je část výstupu:

BUS="scsi"
ID="0:0:0:0"
SYSFS{detach_state}="0"
SYSFS{type}="0"
SYSFS{max_sectors}="240"
SYSFS{device_blocked}="0"
SYSFS{queue_depth}="1"
SYSFS{scsi_level}="3"
SYSFS{vendor}="        "
SYSFS{model}="USB 2.0M DSC    "
SYSFS{rev}="1.00"
SYSFS{online}="1"

Z výstupu příkazu si vyberte vhodné klíče, které se nebudou měnit. Pamatujte, že nelze použít klíče z různých adresářů.