12.2. Automatizace pomocí NAME a SYMLINK

Parametry NAME a SYMLINK umožňují využití operátorů pro automatické přiřazení hodnot, které odkazují na informace jádra o příslušném zařízení. Následující jednoduchý příklad objasňuje princip:


BUS="usb", SYSFS{vendor}="abc", SYSFS{model}="xyz", NAME="kamera%n"

Operátor %n v parametru name bude nahrazen číslem zařízení kamera, např. kamera0 nebo kamera1. Další užitečný operátor je %k, který je nahrazován standardním jménem zařízení v jádře, např. hda1. Seznam všech operátorů je k dispozici v manuálové stránce udev.