14.5. Sledování digitální televize s xawtv4

Ponastavení TV karty v programu YaST spusťte xawtv4 z hlavní nabídky (Multimédia+Video+xawtv4 ). předtím, než můžete začít program používat, je potřeba vytvořit databázi DVB stanic.B

Obrázek 14.3. Program xawtv4

Program xawtv4

Klikněte pravým tlačítkem myši na okno programu (viz obr. 14.3 – „Program xawtv4“ (↑Aplikace)). V konfiguračním dialogu, který vyvoláte, spusťte v nabídce Edit+Scan DVB sken DVB stanic. Před začátkem skenování nastavte rozsah. Pokud rozsahy znáte, můžete nastavení provést také ručně v nabídce Commands+Tune manually nebo si zvolit některou z přednastavených nabídek v Database+_zeme_+_kanal_ (_zeme_ a _kanal_ nahraďte příslušnou požadovanou hodnotou).

Po nastavení skeneru se budou vyhledaná data zobrazovat v okně. Úplný sken spustíte volbou Command+Full Scan. Při běhu skeneru si můžete zvolit své oblíbené stanice a přidat je do seznamu jednoduchým přetažením do ovládacího okna. Po ukončení skenu skener uzavřete a zvolte si stanici, kterou si přejete sledovat.

[Tip]Úprava seznamu stanic

Výběr stanice lze provést pomocí klávesových zkratek. Klávesovou zkratku stanice nastavíte v nabídce Edit+Edit Station. Touto volbou otevřete dialog TV Station Properties. Zvolte klávesovou zkratku a potvrďte nastavení kliknutím na tlačítko OK. V tomto dialogu můžete také definovat podskupiny stanic (např. news nebo private).

Aplikace xawtv4 zahrnuje také několik samostatných programů:

pia4

Přehrávač videa pro příkazovou řádku určený pro přehrávání nahrávek z xawtv4.

mtt4

Teletextový prohlížeč (viz obr. 14.4 – „Teletextový prohlížeč mtt4“ (↑Aplikace)).

Obrázek 14.4. Teletextový prohlížeč mtt4

Teletextový prohlížeč mtt4
alexplore

Samostatná aplikace na vyhledávání DVB kanálů. Je využíván také v xawtv4.

dvbradio

DVB rádio. Po vyhledání stanic můžete tento program používat pro poslouchání DVB-S rádia (viz obr. 14.5 – „DVB rádio“ (↑Aplikace)).

Obrázek 14.5. DVB rádio

DVB rádio
dvbrowse

EPG prohlížeč. Po úspěšném skenu stanic můžete pomocí tohoto příkazu vyhledat EPG informace.