14.3. Webové kamerky a motv

Pokud vlastníte webovou kamerku, můžete k jejímu ovládání použít například program motv. Seznam podporovaných USB zařízení najdete na stránce http://www.linux-usb.org. Pokud budete používat pro ovládání kamerky motv, použije systém ovladač bttv. Ovladač se zavede automaticky při připojení kamerky do USB portu. Za předpokladu, že máte v systému zároveň televizní kartu, program motv můžete pro kamerku spustit z příkazové řádky příkazem motv -c /dev/video1. Příkazem motv -c /dev/video0 budete přistupovat k již nainstalované televizní kartě.

Když kamerku do USB portu zapojíte ještě před zavedením ovladače bttv, obsadí kamerka zařízení /dev/video0. Když pak spustíte motv s parametrem -c /dev/video1 a budete přistupovat k TV kartě, obdržíte chybové hlášení, že ovladač bttv nebylo možné automaticky zavést.

Tento problém snadno vyřešíte ručním zavedením ovladače pomocí příkazu modprobe bttv (tento příkaz může zadat pouze uživatel root). Vyčerpávající informace o vašem video systému získáte z výpisu příkazu motv -hwscan.