14.4. nxtvepg—televizní program na PC

Mimo standardního textového signálu mohou uživatelé digitální televize přijímat také EPG signál (zkratka z . Electronic Programme Guide). Pro příjem tohoto signálu můžete v Linuxu použít program nxtvepg. Předpokladem pro používání tohoto programu je televizní karta podporovaná ovladačem bttv a příjem kanálu, který EPG signál poskytuje. Program spustíte ze standardní nabídky Multimedia+Video nebo z příkazové řádky příkazem nxtvepg.

14.4.1. Načtení EPG databáze

Abyste mohli televizní program načíst, musíte nejdřív tuner TV karty naladit na kanál, který vysílá EPG signál. Ihned po naladění příslušné stanice začne nxtvepg načítat program a zároveň zobrazovat status načítání.

Obrázek 14.2. Elektronický TV program nxtvepg

Elektronický TV program nxtvepg

Pokud nechcete spouštět žádnou TV aplikaci, můžete nxtvepg nastavit tak, aby si program našel sám. Z nabídky zvolte Configure a pak Provider scan. Zde je normálně zatržena položka Use .xatv. To znamená, že nxtvepg bude při vyhledávání kanálu přistupovat k tomuto souboru.

[Tip]Možný problém

V případě problémů nejdřív otestujte, zda máte správně nastavený zdroj videa v položce TV card input.

Nalezené kanály s EPG signálem najdete v nabídce Configure+Select Provider. Pomocí nabídky Configure+Merge Providers pak můžete slučovat databáze získané z jednotlivých kanálů.

14.4.2. Řád v chaosu

nxtvepg poskytuje velmi komfortní filtry. V nabídce Configure+Show networks najdete seznam kanálů. V nabídce Filter pak můžete nastavit potřebná filtrovací pravidla. Kliknutím pravým tlačítkem myši na položku programu vyvoláte zvláštní kontextovou nabídku, kde můžete flitry aktivovat.