9.2. Problémy při instalaci

Instalační problémy zahrnují celou škálu problémů od situace, kdy se instalace vůbec nespustí až po nemožnost spustit určitou část instalace (např. grafickou instalaci). V této části jsou popsané nejčastější problémy, které vás mohou potkat právě při instalaci.

9.2.1. Nelze instalovat z CD/DVD mechaniky

Linux podporuje naprostou většinu CD a DVD mechanik. Pokud přeci jen narazíte na problém, spusťte instalaci z CD2. Jestliže váš systém vůbec CD/DVD mechaniku neobsahuje nebo není podporována, máte následující možnosti, jak instalaci spustit:

Start instalace z diskety

Vytvořte si instalační disketu a proveďte spuštění instalace z ní.

Použití externího zařízení

Pokud BIOS vašeho počítače takovou možnost podporuje, můžete k počítači připojit externí CD nebo DVD mechaniku a provést instalaci z ní.

Síťová instalace přes PXE

Pokud počítač nemá CD nebo DVD mechaniku, ale má funkční síťovou kartu, můžete provést instalaci přes síť. Postup najdete v Referenční příručce.

9.2.1.1. Start z diskety (SYSLINUX)

Především při instalaci na starší hardware se můžete setkat s problémy s instalací z CD nebo DVD. V takovém případě pro vás mámě několik triků, jak tuto překážku překonat. Použít můžete buď instalační disketu, kterou si musíte nejdřív vytvořit, nebo spustit instalaci z druhého instalačního CD.

Potřebovat budete naformátovanou 3.5'' HD disketu a 3.5'' mechaniku, ze které lze zavádět systém. Obraz diskety najdete v adresáři boot na CD 1. Pomocí zvláštního programu tento obraz nakopírujete na připravenou diskeru. Takto připravená disketa se nazývá startovací disketa. V adresáři jsou k dispozici také další diskety, které obsahují ovladače pro různá zařízení. Některé z nich budete pravděpodobně potřebovat také, proto si prostudujte přiloženou dokumentaci a informace o obsahu jednotlivých disket.

Obraz diskety obsahuje zavaděč systému SYSLINUX a program linuxrc. SYSLINUX umožňuje výběr jádra v průběhu zavádění systému a specifikaci parametrů potřebných pro použitý hardware. Aplikace linuxrc podporuje zavádění jaderných modulů pro váš hardware a řídí další instalační proces.

Pro vytvoření diskety můžete použít jeden z následujících programů:

rawrite.exe

Program je určený pro vytváření v prostředí DOS, nachází se na 1. CD v adresáři dosutils/rawrite. Verzi pro Windows najdete v adresáři dosutils/rawritewin.

Po startu programu rawrite.exe budete dotázáni na zdroj a cíl souboru ke kopírování. Obraz startovací diskety je uložen v adresáři boot na CD 1. Jméno souboru je bootdisk. Nezapomeňte zadat i cestu pro vaší CD mechaniku.

     d:\dosutils\rawrite\rawrite
     RaWrite 1.2 - Write disk file to raw floppy diskette
     
     Enter source file name: d:\boot\bootdisk
     Enter destination drive: a:

Jakmile zadáte cílovou mechaniku a:, rawrite vás požádá o vložení naformátované diskety a stisknutí Enter. Následně je zobrazen postup kopírování. Akce může být zrušena pomocí stisku Ctrl-C. Další obrazy disket (modules1, modules2, modules3, a modules4) mohou být vytvořeny stejným způsobem.

dd

Program určený pro linuxové prostředí, nachází se ve většině linuxových systémů. Startovací disketu vytvoříte pomocí následujícího příkazu:

dd if=bootdisk of=/dev/fd0 bs=8k

9.2.1.2. Externí startovací zařízení

Jestliže systém prostě žádnou mechaniku nemá, můžete vyzkoušet start z externího zařízení připojeného přes USB, FireWire nebo SCSI. Tento způsob spuštění instalace však musí být podporován v BIOSu. Pokud váš BIOS spouštění z externího zařízení nepodporuje, může váš problém vyřešit aktualizace BIOSu.

9.2.2. Instalace se vůbec nespustí

Pokud instalace vůbec nefunguje, může jít o jeden z následujícíh problémů:

CD nebo DVD mechanika nemůže načíst médium

Je možné, že vaše mechanika není schopná načíst startovací obraz z CD 1. V takkovém případě vyzkoušejte start z CD 2. CD 2 obsahuje klasický obraz o velikosti 2.88 MB, který by měly být schopné přečíst i starší a nepodporované mechaniky, a umožňuje provést síťovou instalaci popsanou v Referenční příručce.

Nesprávně nastavené bootování v BIOSu

Mechanika, ze které spouštíte instalaci, musí být v BIOSu nastavena jako první bootovací zařízení. Pokud tomu tak není, spustí se systém z jiného média, obvykle pevného disku. Podrobnosti o nastavení BIOSu najdete v dokumentaci ke své základní desce.

Větsina BIOSů podporuje pouze anglické US rozložení klávesnice. Toto rozložení je zobrazeno na následujícím obrázku:

Obrázek 9.1. US rozložení klávesnice

US rozložení klávesnice

9.2.3. Instalace začne, ale selže

Většinou při instalaci na starší hardware nebo naopak na velmi nový dojde k selhání instalace z důvodu neúplné podpory některé komponenty nebo funkce. Tyto problémi velmi často způsobuje např. aktivovaná podpora ACPI.

Jestliže ve startovací nabídce zvolíte Instalace a po této volbě dojde k selhání, vyzkoušejte následující kroky:

 1. S instalačním médiem v mechanice restartujte počítač současným stisknutím kláves Ctrl-Alt-Del nebo ho jednoduše resetujte.

 2. Pak místo normální instalace ve startovací nabídce zvolte Instalace--bez ACPI a spusťte instalaci stisknutím klávesy Enter. Touto volbou vypnete ACPI.

 3. Pokud byl problém zapřičiněn ACPI, spustí se nyní instalace bez problémů a vy můžete postupovat kroky popsanými v kapitole 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST.

Jestliže neuspějete, opět restartujte počítač a v nabídce zvolte INstalace--bezpečné nastavení. Touto volbou vypnete podporu ACPI a DMA. Tato volba funguje u naprosté většiny systémů.

V případě, že neuspějete ani s tímto typem instalace, vyzkoušejte následující parametry jádra:

acpi=off

Úplné vypnutí ACPI. Užitečné, pokud máte hardware, který ACPI nepodporuje.

acpi=oldboot

Vypnutí ACPI s vyjímkou částí potřebných pro start.

acpi=force

Povolit ACPI, i když máte BIOS vyrobený před roekm 2000. Tento parametr povolí ACPI i v případě, že jste použili parametr acpi=off.

pci=noacpi

ACPI nebude přiřazovat PCI IRQ.

Více informací o této problematice najdete na portálu https://en.opensuse.org/SDB:SDB po zadání klíčového slova acpi.

Pokud při instalaci zadáte jakékoliv parametry jádra, instalační program je zapíše do nastavení zavaděče a použijí se při spouštění již nainstalovaného systému.

V případě nestability systému nebo chyb, které se vyskytují zcela náhodně, otestujte paměť volbou z instalační nabídky Test paměti. Test paměti by měl běžet alespoň 10 hodin.

9.2.4. Nelze spustit grafická instalace

Po volbě Instalace se nespustí grafická instalace.

Možná řešení problému jsou:

 • Vyzkoušejte jiné rozlišení grafického prostředí

 • Zvolte Textový režim

 • Proveďte vzdálenou instalaci prostřednictvím VNC

Rozlišení změníte takto:

 1. Spusťte instalaci

 2. V instalační nabídce stiskněte klávesu F3 a zvolte jiné rozlišení

 3. Zvolte z nabídky Instalace a postupujte dále podle postupu popsaného v kapitole 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST.

Textovou instalaci spustíte následujícím způsobem:

 1. Spusťte instalaci

 2. V instalační nabídce stiskněte klávesu F3 a zvolte Textový režim.

 3. Zvolte z nabídky Instalace a postupujte dále podle postupu popsaného v kapitole 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST.

VNC instalaci spustíte takto:

 1. Spusťte instalaci

 2. Do řádky pod instalační nabídkou napište

  vnc=1 vncpassword=heslo

  Místo řetěze heslo zadejte heslo, které chcete používat pro instalaci.

 3. Zvolte z nabídky Instalace.

  Po nastavení VNC můžete grafický instalátor oládat vzdáleně pomocí VNC po zadání adresy počítače a hesla k instalaci.

 4. Jestliže chcete používat ke kontrole VNC instalače webový prohlížeč , zadejte do pole adresy:

  http://ip_adresa_pocitace:5801

  Otevře se dialog, kde budete dotázáni na heslo. Zadejte heslo a pokračujte v instalaci tak, jak je popsáno v kapitole 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST.

  Použít samozřejmě můžete také jakýkolivek jiný VNC prohlížeč na libovolném operačním systému.

[Important]Důležité

Webový prohlížeč z něhož chcete ovládat VNC instalaci musí podporovat Javu.

9.2.5. Systém se spouští s textovou instalační nabídkou

Po spuštění systému se neobjeví grafická, ale textová nabídka. To se stává, pokud systém nemá dostatek grafické paměti pro vytvoření grafické instalační nabídky. I když nabídka nevypadá hezky, poskytuje všechny funkce grafické nabídky.

Volby

Instalační volby obsahují stejné položky jako v grafické verzi. přejděte pomocí šipek na volbu, kterou chcete spustit a stiskněte Enter.

Parametry jádra

Po volbě z nabídky můžete zadat parametry jádra stejně jako v 9.2.3 – „Instalace začne, ale selže“. Instalaci spustíte stisknutím klávesy Enter.

Rozlišení monitoru

Pro nastavení rozlišení použijte funkční klávesy. Pokud chcete spustit textovou instalaci, stiskněte klávesu F3.