9.3. Problémy při startu

Problémy při startu jsou takové problémy, kdy se systém nechová tak, jak jste ho nastavili, např. se spouští do špatné úrovně běhu.

9.3.1. BIOS funguje, ale při spuštění zavaděče GRUB dojde k chybě

Jestliže je hardware v pořádku, je pravděpodobně poškozen zavaděč. V takovém případě je potřeba zavaděč přeinstalovat.

Zavaděč přeinstalujte následujícím způsobem:

  1. Vložte do mechaniky instalační médium

  2. Restartujte počítač

  3. Zvolte Instalace

  4. V prvním dialogu zvolte Expertní a nastavte režim na Opravit nainstalovaný systém.

  5. V modulu opravy systému uvolte Expertní nástroje a pak nainstalovat nový zavaděč.

  6. Obnovte původní nastavení a reinstalujte zavaděč.

  7. Ukončete opravu systému a restartujte počítač.

Další příčiny mohou spočívat v BIOSu:

Nastavení BIOS

Překontrolujte nastavení disků v BIOSu. GRUB se nespustí, pokud BIOS nevidí disk, na kterém je nainstalován.

Botovovací pořadí v BIOSu

Překontrolujte, zda bootovací pořadí obsahuje disk, na kterém je GRUB nainstalován, a zda řed ním není jiné zařízení, ze kterého je možné startovat.

9.3.2. Systém se spustí jen do textového režimu

Jestliže se systém spustí pouze do textového režimu, může jít o špatně nastavenou výchozí úroveň běhu nebo chybu grafického systému.

nejdřív překontrolujte výchozí úroveň běhu. přihlaste se jako uživatel root a překontrolujte obsah souboru /etc/inittab příkazem:

nld-machine:~ # grep "id:" /etc/inittab 
id:5:initdefault:
nld-machine:~ #

Pokud se ve výstupu vyskytuje u výchozí úrovně běhu (initdefault) číslo 5, je systém nastaven na spouštění do grafického režimu. Jestliže je tam jiné číslo, změňte je na číslo 5. Změnu proveďte Editorem úrovní běhu v programu YaST. Informace o používání programu YaST najdete v kapitole 2.11 – „YaST v textovém režimu (ncurses)“.

[Important]Důležité

Pokud chcete měnit hodnotu ručně, dekativujte nejdřív SuSEconfig (spouštěný programem YaST), jinak dojde k přepsání vašeho nastavení. SuSEconfig deaktivujete nastavením proměnné CHECK_INITTAB v souboru /etc/sysconfig/suseconfig na hodnotu no.

V případě, že je úroveň běhu nastaven a správně na 5, máte buď problémy s grafickým prostředím nebo se systémem X Window. Překontrolujte obsah souborů /var/log/Xorg.*.log a /var/log/messages. Pokud najdete chybové hlášení týkající se X serveru, pokuste se problém vyřašit. Více infromací o X Window najdete v Referenční příručce.

Rychlý test: příkazem startx spustíte grafické prostředí pod právě přihlášeným uživatelm z příkazové řádky. Na konzoli se budou vypisovat hlášení systému X Window a také případné chyby.