10.2. Virtuální konzole

Linux je víceúlohový víceuživatelský systém. Tyto vlastnosti systému oceníte dokonce i na obyčejné uživateslké stanici. V textovém režimu jek dispozici šest virtuálních konzolí. přepínání mezi nimi zajišťuje kombinace Alt-F1Alt-F6. Sedmá konzole je rezervována pro X11. Počet konzol je možné změnit v souboru/etc/inittab.

K přepnutí z X11 do konzole použijte kombinaci kláves Ctrl-Alt-F1Ctrl-Alt-F6. Stisknutím kláves Alt-F7 se vrátíte zpět do X11.