29.8. Vytvoření protokolů programem Calamaris

Calamaris je perlový skript, který vytváří hlášení o aktivitě cache. Tyto reporty jsou dostupné buď v ASCII nebo HTML. Calamaris využívá při sestavování protokolových souborů Squidu. Domovskou stránku projektu naleznete na http://Calamaris.Cord.de/.

Program se používá velice jednoduše. Přihlaste se jako uživatel root a použijte příkaz cat access.log.soubory | calamaris volby > vystupnisoubor. V případě, že zpracováváte více protokolových souborů, je důležité seřadit je chronologicky, nejstarší soubor první. Použitelné volby jsou následující:

-a

Výstupem budou všechna dostupná hlášení.

-w

Výstupem je protokol ve formátu HTML.

-l

Nadpis nebo logo v záhlaví.

Další informace o různých volbách obsahuje manuálová stránka calamaris.

Typickým příkladem použití je:


cat access.log.2 access.log.1 access.log | calamaris -a -w \
> /usr/local/httpd/htdocs/Squid/squidreport.html

Hlášení se tak uloží do adresáře webserveru.

Dalším nástrojem, který můžete použít pro generování hlášení o stavu cache, je SARG (Squid Analysis Report Generator). Další informace naleznete na stránkách http://web.onda.com.br/orso/.