29.6. cachemgr.cgi

Cache manager (cachemgr.cgi) je CGI program pro zpracování statistik spotřeby paměti běžící proxy Squid. Je to také pohodlný způsob správy cache.

29.6.1. Nastavení

Nejprve je třeba mít v systému běžící webový server. Zda server běží zjistíte jako uživatel root příkazem rcapache status. Pokud se zobrazí hlášení:

Checking for service httpd: OK
Server uptime: 1 day 5 hours 23 minutes 17 seconds

tak Apache běží. V opačném případě je třeba webový server spustit příkazem rcapache start. Jako poslední krok je třeba zkopírovat cachemgr.cgi do adresáře cgi-bin Apache příkazem:


cp /usr/share/doc/packages/squid/scripts/cachemgr.cgi /srv/www/cgi-bin/

29.6.2. ACL cache manageru v /etc/squid/squid.conf

V originálním souboru jsou výchozí nastavení potřebná pro cache manager. První ACL je nejdůležitější, protože se cache manager snaží se Squidem komunikovat pomocí cache_object protokolu.

acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255

Měla by být nastavena i následující pravidla:

http_access allow manager localhost
http_access deny manager

Následující pravidla předpokládají, že web server a Squid běží na stejném počítači. Pokud komunikace mezi cache managerem a Squidem vychází ze strany web serveru na jiném počítači, nastavte další ACL, jak je uvedeno v příkladu 29.2 – „Přístupová pravidla“.

Příklad 29.2. Přístupová pravidla


acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl webserver src 192.168.1.7/255.255.255.255 # webserver IP

Pak přidejte pravidla z příkladu 29.3 – „Přístupová pravidla“.

Příklad 29.3. Přístupová pravidla

http_access allow manager localhost
http_access allow manager webserver
http_access deny manager

Nastavte heslo pro správce cache nutné pro přístup k rozšířeným volbám, jako vzdálenému zavření cache nebo zobrazení podrobných informací o cache. K tomu slouží položka cachemgr_passwd s heslem a seznam voleb, které budou zobrazeny po uvedení hesla. Tento seznam je uveden v komentáři v /etc/squid/squid.conf.

Pokaždé, když se změní konfigurace Squidu, je potřeba ho restartovat rcsquid reload.

29.6.3. Prohlížení statistik

Podívejte se na http://vas_server/cgi-bin/cachemgr.cgi. Stiskněte continue a nechte si zobrazit různé statistiky. Bližší informace o jednotlivých volbách naleznete v často kladených dotazech k programu Squid (FAQ) na adrese http://www.squid-cache.org/Doc/FAQ/FAQ-9.html