13.4. Nahrávání na disk pomocí Audacity

V programu audacity (balíček audacity) můžete nahrávat a upravovat zvukové soubory. Při prvním spuštění zvolte jazyk. Kdykoliv jindy můžete jazyk změnit v nabídce Soubor+Nastavení+Rozhraní. Změna jazyka se projeví při dalším startu programu.

Obrázek 13.10. Spektrální pohled na zvuková data

Spektrální pohled na zvuková data

13.4.1. Nahrávání WAV souborů a import dat

Prázdnou stereo stopu vytvoříte kliknutím na červené tlačítko nahrávání. Změnu výchozích parametrů provedete v Soubor+Nastavení. Důležité pro nahrávání jsou Audio vstup/výstup a Kvalita. Novou stopu vytvořte i v případě, že již stopa existuje.

Pro import zvolte Projekt+Importovat zvuk. Program podporuje WAV a Ogg Vorbis. Více informací o těchto formátech najdete v části 13.3.3 – „Komprese zvukových dat“ (↑Aplikace).

13.4.2. Úprava zvukových souborů

Nalevo od stopy se nachází rozbalovací nabídka Audio stopa. Zde můžete provést řadů úprav stopy. Stopu přejmenujete pomocí volby Name. K dispozici máte různé režimy zobrazení jako Křivka, Křivka (dB), Spektrum a Výška tónu. Jestliže chcete upravovat stereo kanály jednotlivě, zvolte kanál. Každý kanál může být upravován jako samostatná stopa. Nstavit můžete také formát vzorkování (v bitech) a frekvenci (v Hz).

Před volbou některé z možností nabídky Úpravy musíte označit část stopy k editaci. Úpravy se zpřístupní až po označení.

V závisloti na zvoleném typu souboru jsou k dispozici v nabídce Zobrazit+Nastavit formát výběru různé pohledy na výběr. Pomocí Set Snap-To Mode lze zvolené části automaticky přizpůsobit nastavenému formátu pohledu.

Díky tipům je využvání všech nástrojů velmi jdenoduché. V nabídce Zobrazit+Historie můžete vidět všechny operace se zvukovým souborem. V nabídce Úpravy máte k dispozici funkci Zpět, která vám pomůže orientovat se v provedených změnách. Jednotlivé kroky lze smazat stisknutím Zahodit. Smazané kroky již nelze obnovit.

Obrázek 13.11. Spektrum

Spektrum

Díky zabudovanému spektrálnímu analyzátoru snadno odhalíte ve stopě šumy. Spektrum zvolené části zobrazíte volbou Zobrazit+Vykreslit spektrum. Nastavte rozsah logaritmické frekvence v Log frekvence. Při posunutí kurzoru myši ve spektru se automaticky zobrazí frekvence s případnými poznámkami.

Nežádoucí frekvence odstraníte pomocí Efekty+FFT Filtr. Spolu s procesem filtrování může být potřeba přenastavit amplitudu signálu v Zesílit. Nabídku Zesílit můžete použít také ke kontrole amplitudy. Ve výchozím nastavení má špičkovou amplitudu hodnotu 0.0 dB. Tato hodnota je maximální dosažitelná ve zvoleném zvukovém formátu. V Zesílení najdete hodnotu potřebnou k dosažení špičkové amplitudy. Záporná hodnota je znamením přezesílení.

13.4.3. Ukládání a export

Projekt uložíte pomocí Soubor+Uložit projekt jako... nebo Uložit projekt. Tím vytvéříte XML soubor popisující projekt s koncovkou .aup. Data projektu se uloží do adresáře, který bude mít k zadanému názvu přídáno _data.

Projekt nebo jeho část můžete exportovat do stereo WAV souboru. Informace o exportu do Ogg Vorbis získáte v části 13.3.3 – „Komprese zvukových dat“ (↑Aplikace).