13.3. Přehrávání a ripování CD

Své oblíbené skladby můžete poslouchat z audio CD nebo si vytvořit jejich digitalizovanou podobu a tu si uložit na disk nebo jiné zařízení. V následující části najdete základní informace o ripování a dekódování CD.

[Important]CDDA a analogové přehrávání CD

Audio CD lze přehrávat dvěma způsoby. CD a DVD mechaniky schopné analogového přehrávání CD načítají audio CD data a odesílají je na zvukové výstupní zařízení. Některá externí zařízení připojená přes PCMCIA, FireWire nebo USB musí k získání dat nejdřív použít CDDA (Compact Disk Digital Audio) a výstup odesílají na digitální PCM. Přehrávače v následujících sekcích CDDA nepodporují. Pokud CDDA podporu potřebujete, použijte pro přehrávání XMMS.

13.3.1. KsCD—přehrávač audio CD

KsCD je audio CD přehrávač s velmi intuitivním ovládáním. Po spuštění se zapouští do panelu KDE a lze jej nastavit tak, aby se spustil po vložení audio Cd do mechaniky. Konfiguraci provedete volbou Extra+Nastavit: KsCD. kde můžete nastavit také získávání informací o albu přes CDDB a sdílení vlastních CDDB s ostatními uživateli. Pro nastavení použijte dialog CDDB.

Obrázek 13.6. Program KsCD

Program KsCD

13.3.2. GNOME applet přehrávání CD

Pro přehrávání AudioCD můžete v prostředí GNOME použít applet přehrávání CD. Tento applet umístíte na panel pomocí nabídky panelu..

13.3.3. Komprese zvukových dat

Pro kompresy zvukových dat je k dispozici řada různých nástrojů. V následující části si některé z nich představíme.

13.3.3.1. Nástroje příkazové řádky pro přehrávání a kompresy zvukových souborů

Ogg Vorbis (balíček vorbis-tools) je volně dostupný kompresní formát, který je v současné době již podporován řadou přehrávačů. Webové stránky projektu najdete na adrese http://www.xiph.org/ogg/vorbis.

SUSE Linux obsahuje hned několik nástrojů podporujících Ogg Vorbis. oggenc je nástroj pro příkazovou řádku používaný pro kódování WaC souborů do fomrátu Ogg. Převod provedete zadáním příkazu oggenc muj-soubor.wav. Přehled ostatních parametrů získáte spuštěním příkazu s parametrem -h. Oggenc podoruje kódování s různým datovým tokem. Díky této podpoře je možné dosáhnout vysoké komprese. Místo datového toku můžete volbou -q zadat kvalitu cílového souboru. Datový tok zadáte volbou -b. Minimální a maximální bitový tok určíte pomocí voleb -m a -M.

ogg123 je Ogg přehrávač pro příkazovou řádku. Spustíte ho příkazem ve formátu ogg123 ma_skladba.ogg.

13.3.3.2. Komprese pomocí Grip

Grip je GNOME CD přehrávač a ripper (viz obr. 13.7 – „Ripování audio CD v programu Grip“ (↑Aplikace)).Přehrávání audio CD se ovládá pomocí tlačítek pod hlavním oknem. Pro nastavení ripování použijte záložku Rip. Infromace o upravované skladbě a labu najdete v záložce Tracks. Stipu zvolíte klidnutím myší. Infromace o stopě upravíte pomocí nabídky Toggle disc editor. Obecná nastavení provedete v záložce Config. Stav aplikace zjistíte v záložce Status.

Obrázek 13.7. Ripování audio CD v programu Grip

Ripování audio CD v programu Grip

13.3.3.3. Komprese pomocí KAudioCreator

KAudioCreator je jednoduchá aplikace pro ripování CD (viz obr. 13.8 – „Ripování audio CD v programu KAudioCreator“ (↑Aplikace)). Po startu zobrazí seznam všech stop CD v záložce CD stopy. Zvolte z tohoto seznamu stopy k ripování a kódování. Informace o skladbě provedete v nabídce Soubor+Edit Album. Ripování a kódvání spustíte pomocí Soubor+Ripovat výběr. Postup ripování můžete sledovat v záložce Jobs. Při správném nastavení program vytváří také seznamy skladeb, které pak mohou být používány přehrávači jako amaroK nebo XMMS.

Obrázek 13.8. Ripování audio CD v programu KAudioCreator

Ripování audio CD v programu KAudioCreator

13.3.3.4. Komprese audio CD v Konqueroru

Ještě před spuštěním ripování v programu Konqueror nastavte zacházení s audio CD v Ovládacím centru KDE v nabídce Zvuk a multimédia+Zvuková CD. Konfigurační dialog se skládá ze tří záložek: Obecné, Názvy a Enkódér Ogg Vorbis.

Ripování CD spustíte tak, že vložíte audio CD do mechaniky a do pole určeného pro adresu zadáte audiocd:/. Konqueror pak zobrazí jednotlivé stopy a složky s ripovanými verzemi (viz obr. 13.9 – „Ripování v Konqueroru“ (↑Aplikace)).

Obrázek 13.9. Ripování v Konqueroru

Ripování v Konqueroru

Data jednoduše uložíte tak, že přetáhnete .wav soubory do adresáře na disku. Ogg Vorbis kódování spustíte tak, že přetáhnete adresář Ogg Vorbis do okna adresáře na disku.