18.7. smpppd jako pomocník s vytáčeným připojením

Většina uživatelů nemá pro internetové připojení vyhrazenou pevnou linku, ale používají vytáčené připojení. V závislosti na metodě vytáčení (ISDN nebo DSL) se o spojení stará program ipppd nebo pppd. Všechno, co je potřeba pro připojení k Internetu, je správné spuštění těchto programů.

Pokud používáte paušální připojení, jednoduše spustíte příslušného démona. Stav připojení pak lze kontrolovat pomocí apletu v KDE nebo z příkazové řádky. Pokud je internetové připojení poskytováno jiným počítačem, tzv. bránou, můžete chtít připojení kontrolovat po síti.

Právě pro kontrolu vytáčeného připojení po síti je určen program smpppd. Tento program poskytuje jednotné rozhraní pro řadu programů a plní dvě funkce. První je volání programu pppd nebo ipppd spolu s kontrolou vlastností vytáčeného připojení. Druhou je správa více poskytovatelů Internetu a přenos informací o aktuálním stavu připojení. Pokud používáte vytáčené připojení pro soukromou síť, můžete program smpppd ovládat také po síti.

18.7.1. Konfigurace smpppd

Připojení prostřednictvím smpppd je automaticky nakonfigurováno YaSTem. Programy pro vytáčení kinternet a cinternet jsou také předkonfigurovány. Manuální nastavení smpppd je potřeba pouze pro aktivaci zvláštních funkcí, jako je např. vzdálené ovládání po síti.

Konfigurační soubor smpppd je /etc/smpppd.conf. Ve výchozím nastavení není vzdálená kontrola povolena. Nejdůležitější volby v tomto souboru jsou:

open-inet-socket = yes|no

Ke kontrole smpppd po síti musí být nastavena na yes. Port, na kterém smpppd naslouchá, je 3185. Pokud je tento parametr nastaven na yes, musí být příslušně nastaveny také parametry bind-address, host-range a password.

bind-address = ip

Pokud má počítač více IP adres, nastavte zde adresu, na které má smpppd přijímat spojení.

host-range = min ip max ip

Parametr host-range se používá k nastavení rozsahu sítě. Přístup pomocí smpppd je povolen pouze počítačům z tohoto rozsahu.

password = heslo

Nastavením hesla omezíte přístup pouze pro autorizované uživatele. Pokud nenastavíte žádné heslo, mohou smpppd používat všichni klienti. Heslo je uloženo v textové podobě, nepřeceňujte proto jeho bezpečnost.

slp-register = yes|no

Tento parametr rozhoduje o zveřejňování smpppd služby v síti pomocí SLP.

Více informací o smpppd najdete v manuálových stránkách man 8 smpppd a man 5 smpppd.conf.

18.7.2. Programy kinternet, qinternet a cinternet a vzdálené použití

Programy kinternet, qinternet a cinternet lze používat pro ovládání lokálního i vzdáleného smpppd. Program cinternet je textová alternativa grafického programu kinternet. Program qinternet je v podstatě totéž jako kinternet, ale nepoužívá knihovny KDE, takže není na KDE závislý. Abyste mohli tyto programy používat se vzdáleným smpppd, upravte ručně nebo pomocí programu kinternet konfigurační soubor /etc/smpppd-c.conf. V tomto souboru jsou používány pouze tři volby:

sites = seznam_mist

Zde nastavte, kde mají frontendy hledat program smpppd. Frontendy testují volby v pořadí zde uvedeném. Volba local nařizuje připojení k lokálnímu smpppd. Volba gateway ukazuje na smpppd na bráně. Připojení lze nastavit ve volbě server. Volba slp nařizuje použití smpppd nalezeného přes SLP.

server = server

Zde nastavíte jméno počítače, na kterém běží smpppd.

password = heslo

Zde zadejte heslo pro smpppd.

Pokud je program smpppd aktivní, můžete otestovat přístup. To provedete příkazem cinternet --verbose --interface-list. Pokud narazíte na jakýkoliv problém, přečtěte si prosím manuálové stránky cinternet (8) a smpppd-c.conf (5).