32.4. Problémy a jejich řešení

SCPM není v současné době stále ještě možné aktualizovat spolu se systémem. problém spočívá ve skutečnosti, že se konfigurační soubory nacházejí na celé řadě míst, kam mechanizmus aktualizace nemůže zasahovat. SCPM je však schopné aktualizaci rozpoznat a po jejím provedení vám nahlásí:

Vaše instalace se změnila nebo je neznámá

V takovém případě stačí SCPM reinicializovat příkazem:

scpm -f enbale

Některé profily však mohou být při aktualizaci zcela ztraceny. V takovém případě není jiná cesta, než je znovu vytvořit.

Za určitých okolností se může stát, že SCPM při pokusu o přepnutí profilu přestane pracovat. K tomuto stavu může dojít např. při nenadálém vypnutí systému. Při spuštění SCPM obdržíte hlášení, že je SCPM zamčen. Tato služba chrání data v databázi SCPM v případě, že dojde k problémům se systémem. V takovém případě smažte soubor příkazem:

rm /var/lib/scpm/#LOCK

a obnovte SCPM zadáním:

scpm -s reload.

Pak již budete moct bez problémů pracovat.

32.4.1. Změna nastavení skupiny zdrojů

Změna v nastavení skupiny v již inicializovaném SCPM nepředstavuj v zásadě žádný problém. Po změně nebo smazání skupiny pouze musíte zadat příkaz:

scpm rebuild

Tento příkaz zavede do skupiny nové zdroje a smaže ty, které jste se rozhodli odstranit. Pokud provádíte změny pomocí programu YaST, není výše uvedený příkaz nutný. Programem YaST provedete všechna nutná nastavení a příkazy automaticky.