32.3. Volba profilu při startu

Profil při startu systému zvolíte tak, že během zobrazení startovacího seznamu stisknete klávesu F4 a ze seznamu zvolíte požadovaný profil. Po seznamu se lze pohybovat pomocí šipek. Start do zvoleného profilu spustíte stisknutím klávesy Enter. Zvolený profil je pak použit jako startovací parametr.