28.4. Nastavení klienta

Upozorňujeme, že server Samba je dosažitelný pro klienta pouze prostřednictvím protokolu TCP/IP. NetBEUI ani IPX nejsou pro Sambu v současnosti použitelné.

28.4.1. Nastavení Samba klienta pomocí YaST

Samba klienta nastavíte pro přístup ke zdrojům Samba serveru (soubory nebo tiskárny) následovně. V dialogu Příslušnost k doméně Windows zadejte doménu nebo pracovní skupinu. Všechny dostupné domény a skupiny zjistíte kliknutím na tlačítko Procházet. Skupinu vyberete označením myší. Pokud zvolíte Použít SMB informace také pro autentizaci v Linuxu, budou uživatelé ověřováni přes Samba server. Nastavení aktivujete kliknutím na tlačítko Konec.

28.4.2. Windows 9x a ME

Windows 9x a ME již sice podporu TCP/IP obsahují, avšak dosud nikoli jako výchozí nastavení. Proto pro přidání protokolu TCP/IP klikněte na Ovládací panel, dále Systém a vyberte Přidat, Protokoly, z nich vyberte Microsoft+TCP/IP. Po restartu počítače s Windows najdete Samba server dvojitým poklepáním na ikonu Síť na pracovní ploše Windows.

Abyste mohli použít tiskárnu na Samba serveru, stačí nainstalovat standardní ovladač tiskárny (popřípadě ovladač Apple-PostScript) pro odpovídající verzi Windows. Nejlepší je provázat ho s tiskovou frontou, která přijímá úlohy ve formátu PostScript.