33.6. Modul správy napájení programu YaST

S modulem správy napájení programu YaST lze provést všechna výše zmíněna nastavení. Spustíte jej volbou Systém+Správa napájení. Modul správy napájení je zobrazen na obrázku 33.1 – „Výběr schéma“.

Obrázek 33.1. Výběr schéma

Výběr schéma

V dialogu správy napájení zvolte schéma, které chcete používat. Pokud chcete přidat nové schéma nebo upravit stávající, klikněte na tlačítko Upravit schéma. Otevře se dialog podobný obrázku  33.2 – „Přehled existujících schémat“.

Obrázek 33.2. Přehled existujících schémat

Přehled existujících schémat

V seznamu schémat vyberte to, které chcete upravit a klikněte na tlačítko Upravit. Nové schéma přidáte kliknutím na tlačítko Přidat. Dialog, který se otevře, můžete vidět na obrázku 33.3 – „Přidání schéma“.

Obrázek 33.3. Přidání schéma

Přidání schéma

Nejdřív u upravovaného nebo nového schématu zadejte jméno a popis. Definujte ovládání výkonu procesoru. Nastavit můžete změnu frekvence CPU a přiškrcování. V následujícím dialogu nastavte politiku disku a chlazení. Některé metody politiky chlazení nemusí být podporovány BIOSem. Přesnější informace o používání větráčků a pasivním chlazení najdete v souboru /usr/share/doc/packages/powersave/README.thermal. Po nastavení požadovaných hodnot klikněte na tlačítko Další. V následujícím dialogu nastavte spoření monitoru. Po nastavení všech hodnot se vraťte do úvodního dialogu kliknutím na tlačítko OK. Nově vytvořené schéma aktivujete a modul ukončíte kliknutím na tlačítko OK.

Obecná nastavení správy napájení lze provést také z dialogu Varování baterie, Nastavení ACPI nebo Povolit uspání uživatelem. Kliknutím na varování baterie se otevře dialog zobrazen na obrázku 33.4 – „Nabíjení baterie“.

Obrázek 33.4. Nabíjení baterie

Nabíjení baterie

Po překročení určené kapacity napájení BIOS varuje operační systém. V tomto dialogu můžete nastavit tři různé typy limitů: Varovná kapacita, Nízká kapacita a Kritická kapacita. Po překoročení těchto limitů se provedou k nim přidružené akce. U prvních dvou se obvykle jedná o varování. Třetí limit vede k vypnutí počítače, protože není možné nadále napájet systém. Po nastavení limitů a jejich akcí se vraťte do úvodního dialogi kliknutím na tlačítko OK.

Obrázek 33.5. Nastavení ACPI

Nastavení ACPI

ACPI tlačítka nastavíte v dialogu dostupném po kliknutí na Nastavení ACPI. Dialog je znázorněn na obrázku 33.5 – „Nastavení ACPI“. Nastavení ACPI tlačítek určuje, jak bude systém reagovat na stisknutí určitých tlačítek jako tlačítko uspávání nebo také zavření víka notebooku. Po nastavení limitů a jejich akcí se vraťte do úvodního dialogi kliknutím na tlačítko OK.

Kliknutím na tlačítko Povolit uspání uživatelem vyvoláte dialog, ve kterém můžete nastavit možnosti uživatelů používat funkce uspání a probouzení. Po nastavení limitů a jejich akcí se vraťte do úvodního dialogi kliknutím na tlačítko OK. Dalším kliknutím na tlačítko Konec aktivujete všechny změny ve správě napájení.