33.4. Zastavení disku

Pokud se disk nepoužívá, lze ho pod Linuxem zastavit. Slouží k tomu program hdparm, se kterým lze nastavit i další funkce disku. Volbou -y se disk okamžitě suspenduje, volbou -Y se úplně vypne. Příkazem hdparm -S 6 se disk vypne po 30 sekundách nečinnosti. (Číslo 6 znamená počet intervalů po 5 sekundách, tj. 6*5=30 sekund. Hodnota 0 zastavování disku zruší. U větších hodnot je větší multiplikátor, přesněji viz manuálovou stránku.)

Interní spořící volby pro disk lez nastavit volbou -B. Zvolte hodnotu od 0 do 255 (úspora — výkon). Výsledek je závislý na použitém disku a není možné jej snadno odhadnout. Disk ztišíte pomocí volby -M. Zadejte hodnotu od 128 do 254 (tichý — hlasitý)

Často se stává, že zastavování disku je nepraktické, protože mnoho programů na něj ukládá dočasná data nebo záložní kopie, například editory. V některých případech to lze řešit, například, jak již bylo popsáno, použitím příkazu tailf LogSoubor při zobrazování narůstajícího výpisu.

Uvedení disku do klidu však vůbec není tak jednoduché, jak se z popisu výše může zdát. V Linuxu neustále probíhá celá řada procesů, které zapisují nebo ukládají na disk. Všechna data se před zápisem nejdřív shromažďují v zásobníku paměti. Tento zásobních spravuje Kernel Update Daemon (kupdated). Jakmile jsou data v zásobníku určitou dobu, dojde k vyprázdnění zásobníku zápisem na disk. Velikost zásobníku je dynamická a závisí na velikosti operační paměti. Aby byla zajištěna co největší bezpečnost dat, stará se kupdated o tom, aby byla data na disk zapisována v pravidelných krátkých intervalech. Každých 5 sekund kontroluje zásobník a volá bdflush, pokud zásobník obsahuje data starší než 30 sekund nebo je zaplněn více než z 30 procent. Pokud máte stabilní systém, můžete toto nastavení změnit.

[Important]Bezpečnost dat

Změna nastavení Kernel Update démona může vést k ohrožení bezpečnosti dat. Pokud si nejste jistí, jaké důsledky budou změny mít, raději je neprovádějte.

Nastavení timeoutu disku a intervalu démona kupdated s hodnotami zaplnění zásobníku nastavíte v souboru /etc/sysconfig/powermanagement. Nastavení provedete dvakrát. Jednou pro provoz s baterií a jednou pro provoz s připojením do sítě. Další informace o tomto tématu najdete v souboru /usr/share/doc/packages/powersave.

Pomocí bdflush zapisují na disk metadata také žurnálovací souborové systémy jako ReiserFS nebo Ext3. Pro ošetření tohoto zápisu existuje podpora v jádře. Tato podpora byla vyvinuta především pro mobilní zařízení. Podrobnější popis této problematiky najdete v souboru /usr/src/linux/Documentation/laptop-mode.txt.

Další zápis na disk mohou provádět také aplikace, se kterými právě pracujete. Například naprostá většina textových editorů si vytváří bezpečnostní kopie právě editovaného textu. Pokud by došlo k pádu programu, můžete tak obnovit editovaný soubor. Toto ukládání se však provádí během editace textu a neustále aktivuje disk. Na druhou stranu, pokud deaktivujete ukládání bezpečnostní kopii, riskujete bezpečnost souboru.

Zvláštní nastavení vhodné pro situace, kdy potřebujete mít disk co nejvíce v klidu, má také démon postfix. Jde o proměnnou POSTFIX_LAPTOP. Pokud tuto proměnnou nastavíte na hodnotu yes, maximálně se omezí přístup postfix k disku. Aktivace tohoto parametru však nemá větší význam, pokud prodloužíte interval pro kupdated.