33.2. APM

Některé funkce již obsahuje APM BIOS. Uspání a probuzení dokáže aktivovat mnoho notebooků pomocí klávesové kombinace nebo uzavřením víka. K tomu nejsou zapotřebí žádné funkce poskytované operačním systémem.

Podpora APM je přímo součástí standardního jádra a je automaticky aktivována v případě, že při startu je nalezen APM-BIOS a deaktivována podpora ACPI parametrem acpi=off. Když chcete vypnout podporu APM při startu, můžete to udělat parametrem apm=off. Zda je APM aktivováno, zjistíte velice jednoduše příkazem cat /proc/apm. Pokud se zobrazí řádek s různými čísly, pak je vše v pořádku.

Protože se některé implementace BIOSu nedrží platných standardů, dochází k zajímavému chování. Něco je možné obejít parametry při startu systému. Můžete použít např.:

on nebo off

Zapnout/vypnout podporu APM

(no-)allow-ints

Povolit během spouštění funkcí BIOSu přerušení

(no-)broken-psr

BIOS má vadnou funkci GetPowerStatus

(no-)realmode-power-off

Procesor se přepne před ukončením chodu do reálného režimu

(no-)debug

Hlášení APM jsou protokolována v syslogu

(no-)power-off

Po zadání shutdown se počítač vypne

bounce-interval=n

Čas v setinách sekundy, kdy po přijetí výsledku uspání budou další požadavky ignorovány

idle-period=n

Čas v setinách vteřiny po kterém bude sdělena (ne)aktivita systému.

APM démon (apmd) již není používán. Jeho funkce jsou součástí nového démona powersaved, který podporuje také ACPI a nastavení frekvence CPU.