34.3. IrDA — Infrared Data Association

IrDA (Infrared Data Association) je průmyslový standard pro bezdrátovou komunikaci v infračerveném spektru. Řada dnešních laptopů obsahuje IrDA kompatibilní vysílač a přijímač, umožňující spojení s dalšími zařízeními, jako jsou tiskárny, modemy, LAN nebo jiné laptopy. Přenosová rychlost sahá od 2400 b/s až do 4 Mb/s.

IrDA má dva operační režimy. Standardní režim, SIR, přistupuje k zařízení přes sériové rozhraní. Tento režim pracuje na naprosté většině systémů a je dostačující pro většinu požadavků. Rychlejší režim, FIR, vyžaduje pro IrDA čip zvláštní ovladač. Z důvodů neexistence ovladače nejsou ve FIR režimu podporovány všechny čipy. Režim nastavíte v BIOSu svého počítače. V BIOSu také zjistíte, které sériové zařízení bude v SIR režimu používáno.

Informace o IrDA najdete v IrDA HOWTO Wernera Heusera na stránce http://tuxmobil.org/Infrared-HOWTO/Infrared-HOWTO.html. Další odkazy jsou dostupné na stránkách Linux IrDA projektu http://irda.sourceforge.net/.

34.3.1. Software

Všechny potřebné moduly jsou již obsaženy v jádře. Nezbytné aplikace pro podporu infračerveného portu a protokolu IrDA jsou součástí balíčku irda. Po instalaci balíku naleznete dokumentaci v souboru /usr/share/doc/packages/irda/README.

34.3.2. Konfigurace

IrDA systém se automaticky nespouští při startu systému. Ke změně tohoto nastavení použijte editor úrovní běhu v programu YaST, případně příkaz chkconfig. Každých několik sekund vysílá IrDA "průzkumný paket", kterým vyhledává periferní zařízení ve svém okolí. Tento proces je náročný na spotřebu energie a snižuje výdrž baterií. Z tohoto důvodu je ve výchozím nastavení podpora IrDA vypnuta a měla by být spouštěna pouze v případě potřeby. Ručně ji spustíte příkazem rcirda start a vypnete příkazem rcirda stop. Všechny potřebné moduly se zavedou automaticky.

Soubor /etc/syconfig/irda obsahuje pouze jedinou proměnnou IRDA_PORT, pomocí které je nastaveno zařízení rozhraní v SIR režimu. Tuto proměnnou nastavuje skript /etc/irda/drivers.

34.3.3. Použití

K tisku přes infračervený port pošlete data do souboru zařízení /dev/irlpt0. Tento soubor se chová stejně jako normální tiskový port /dev/lp0, jediný rozdíl je bezdrátový přenos.

Tiskárnu na tomto portu můžete konfigurovat pomocí YaST stejně jako na paralelním nebo sériovém portu. Při tisku dbejte na to, aby byla vždy zachována přímá viditelnost mezi počítačem a tiskárnou a aby byla aktivována podpora IrDA.

Pro komunikaci s jinými počítači, mobilními telefony a dalšími zařízeními použijte soubor zařízení /dev/ircomm0. Například s mobilním telefonem Siemens S25 můžete použít program wvdial a mít tak bezdrátové spojení na Internet.

Bez dalších nastavení lze přistupovat pouze k zařízením podporující tiskový nebo IrCOMM protokol. Zařízení s podporou protokolu IROBEX (např. 3Com Palm Pilot) vyžadují zvláštní aplikace jako irobexpalm a irobexreceive. Více informací o této problematice najdete v IR-HOWTO. Podporovaný protokol zařízení najdete ve výstupu příkazu irdadump v závorkách za jménem příslušného zařízení. Podpora IrLAN protokolu je stále ve vývoji a není stabilní.

34.3.4. Možné potíže

Pokud zařízení nereagují na IrDA, přihlaste se jako root a příkazem irdadump se přesvědčte, zda váš počítač zařízení rozpoznal:

irdadump

V případě tiskárny Canon BJC-80 v dosahu počítače se objeví v pravidelných intervalech zprávy, které ukazuje výstup na obrazovku:

21:41:38.435239 xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=0 (14)
21:41:38.525167 xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=1 (14)
21:41:38.615159 xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=2 (14)
21:41:38.705178 xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=3 (14)
21:41:38.795198 xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=4 (14)
21:41:38.885163 xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=5 (14)
21:41:38.965133 xid:rsp 5b62bed5 < 6cac38dc S=6 s=5 BJC-80 
            hint=8804 [ Printer IrCOMM ] (23)
21:41:38.975176 xid:cmd 5b62bed5 > ffffffff S=6 s=* erde 
            hint=0500 [ PnP Computer ] (21)

Pokud se výstup neobjeví nebo zařízení neodpovídá, prověřte konfiguraci IrDA. Používáte správný port? Někdy se infraport najde jako /dev/ttyS2 nebo /dev/ttyS3 nebo je použito jiné přerušení než 3, což se většinou dá nastavit v BIOSu konfigurovaného notebooku.

Dále je důležité si uvědomit, že IrDA komunikuje pouze se zařízeními, podporujícími protokolyPrinter neboIrCOMM. Na podporu protokoluIROBEX potřebujete ještě programy irobex_palm3 a irobex_receive a pak můžete komunikovat například s 3Com Palm Pilot. Všechny protokoly podporované zařízením se zobrazí ve výstupu z příkazu irdadump za jménem zařízení v hranatých závorkách. Podpora protokoluIrLAN je zatím ve vývoji a očekává se v budoucích verzích Linuxu.

Pokud potřebujete zkontrolovat, zda IrDA port vysílá infračervené záření, můžete k tomu použít některou z běžných videokamer, které bývají na rozdíl od lidských očí citlivé i v infračervené oblasti.