11.3. Instalace softwaru

PPD (PostScript Printer Description) je počítačový jazyk popisující vlastnosti postscriptových tiskáren, např. rozlišení a další možnosti, jako je duplexní jednotka. Pro využití různých vlastností tiskáren v systému CUPS je takový popis nutný. Bez souboru PPD by byla data odeslána tiskárně v nezpracovaném stavu, což je obvykle nežádoucí. Během instalace systému SUSE Linux je předinstalováno množství PPD souborů, které umožňují použít i tiskárny bez podpory jazyka PostScript.

Nejlepším způsobem konfigurace postscriptové tiskárny je získání patřičného PPD souboru. Mnoho jich je dostupných v balíčku manufacturer-PPDs, který je součástí standardní instalace (viz 11.6.4 – „PPD soubory v různých balíčcích“ a 11.7.2 – „Pro postscriptovou tiskárnu není k dispozici vhodný PPD soubor“).

Nové PPD soubory lze ukládat do adresáře /usr/share/cups/model/ nebo je přidat do tiskového systému pomocí nástroje YaST (viz 11.4.1.2 – „Ruční konfigurace“). Pak je možné vybraný PPD soubor zvolit při instalaci tiskárny.

Pokud výrobce tiskárny chce instalovat celé softwarové balíčky, nikoliv pouze modifikovat konfigurační soubory, buďte velmi opatrní. Taková instalace znamená nejen ztrátu podpory poskytované SUSE, ale také může změnit funkci tiskových příkazů a způsobit nefunkčnost při práci se zařízeními jiných výrobců. proto takovou instalaci nedoporučujeme.