11.5. Nastavení aplikací

Aplikace tisknou do tiskových front podobným způsobem jako příkazy z příkazové řádky. Pro tisk z aplikací není nutné přenastavovat tiskárnu, tisk bude prováděn pomocí již nastavených front.

11.5.1. Tisk z příkazové řádky

Pro tisk z příkazové řádky zadejte příkaz lp -d jmeno_fronty jmeno_souboru, kde jmeno_fronty nahraďte jménem tiskové fronty, kterou chcete použít, a jmeno_souboru nahraďte jménem souboru, který si přejete vytisknout.

11.5.2. Tisk z aplikací pomocí příkazů příkazové řádky

Některé aplikace používají pro tisk příkaz lp. V takovém případě do tiskového dialogu aplikace zadejte správný tiskový příkaz (obvykle bez jména souboru), např. lp -d jmeno_fronty. Aby tento postup fungoval také v programech z prostředí KDE, musíte v ovládacím centru KDE v nastavení tiskáren povolit Tisk pomocí externího programu. V opačném případě nelze příkaz zadat.

11.5.3. Použití tiskového systému CUPS

Nástroje jako xpp nebo kprinter z prostředí KDE poskytují grafické rozhraní pro výběr tiskových front, nastavení voleb systému CUPS a nastavení vlastností tiskáren pomocí PPD souboru. Aplikaci kprinter můžete použít jako standardní tiskové rozhraní také pro ostatní (ne z KDE) programy zadáním příkazu kprinter nebo kprinter --stdin jako tiskového příkazu v těchto aplikacích. Volba příkazu je závislá na chování programu. Pokud je nastaven správně, program spustí při každém tisku dialog aplikace kprinter, ve kterém můžete zvolit požadovanou frontu a další tiskové volby. Samozřejmě je nutné, aby nativní nastavení tisku aplikace s programem kprinter nekolidovalo a aby tiskové volby byly nastavované pouze přes kprinter.