1.2. Psaní a úpravy textu pomocí modulu Writer

Obrázek 1.1. OpenOffice.org Writer

OpenOffice.org Writer

Nový dokument můžete vytvořit dvěma způsoby. Úplně nový dokument vytvoříte volbou Soubor+Nový+Textový dokument. Chcete-li použít standardní formát a předefinované prvky na stránce, použijte průvodce. Průvodci jsou malé pomocné programy, které vám pomohou vytvořit dokument z šablony. Pokud například chcete vytvořit obchodní dopis, zvolte Soubor+Průvodci+Dopis. S pomocí dialogů průvodce snadno vytvoříte standardně naformátovaný dokument. Ukázku takového dialogu si můžete prohlédnout na obrázku 1.2 – „Průvodce OpenOffice.org“ (↑Aplikace).

Obrázek 1.2. Průvodce OpenOffice.org

Průvodce OpenOffice.org

V okně dokumentu zadejte text podle potřeby. Vzhled dokumentu můžete měnit nástroji v panelu Formátování nebo v nabídce Formát. Příkazy z nabídky Soubor nebo odpovídající tlačítka v panelech použijte pro vytisknutí a uložení dokumentu. Pomocí nabídky Vložit můžete do dokumentu přidat různé další prvky, např. tabulky, obrázky či grafy.

1.2.1. Výběr textu

Chcete-li vybrat část textu, klikněte levým tlačítkem na začátku požadovaného výběru a, se stále stisknutým tlačítkem, posuňte kurzor k požadovanému konci výběru. Tam tlačítko uvolněte. Výběr může obsahovat znaky, řádky i celé odstavce. Vybraný text je zobrazen v negativních barvách. Kliknutím pravým tlačítkem myši na výběr otevřete kontextovou nabídku. Tu můžete použít ke změně písma a dalších vlastností vybraného textu.

Vybraný text lze také vyjmout nebo kopírovat do schránky. Vyjmutý nebo zkopírovaný text lze vložit na jiné místo dokumentu. Můžete tak učinit pomocí kontextové nabídky, nabídky Úpravy nebo pomocí odpovídajících ikon v panelech.

1.2.2. Pohyb ve velkých dokumentech

Navigátor zobrazuje informace o obsahu dokumentu. Umožňuje rovněž rychlé skoky na různá místa v dokumentu. Pomocí Navigátoru můžete například rychle získat přehled o všech kapitolách v dokumentu nebo si prohlédnout seznam všech obrázků v dokumentu. Navigátor můžete otevřít z nabídky volbou Úpravy+Navigátor. Obrázek 1.3 – „Navigátor modulu Writer“ (↑Aplikace) představuje Navigátor v akci. Zobrazené prvky závisí na právě otevřeném dokumentu.

Obrázek 1.3. Navigátor modulu Writer

Navigátor modulu Writer

1.2.3. Formátování pomocí stylů

Dialog otevřený pomocí Formát+Styly a formátování usnadňuje formátování textu. Pokud v rozbalovací nabídce v dolní části dialogu nastavíte Automaticky, pokouší se OpenOffice.org nabízet styly podle právě prováděné činnosti. Pokud zvolíte Všechny styly, jsou nabízeny všechny styly z právě aktivní skupiny. Skupiny můžete přepínat tlačítky v horní části dialogu.

Pokud používáte k formátování styly (tzv. šetrné formátování), není text formátován přímo, ale je na něj aplikován styl. Vlastnosti stylu lze kdykoliv upravit, čímž se automaticky změní formátování všech částí textu, kterým je daný styl přiřazen.

Chcete-li přiřadit styl odstavci, vyberte požadovaný styl a klikněte na ikonu kyblíčku s barvou vpravo nahoře v dialogu Styly a formátování (ikonka není příliš zřetelná, ale jedná se skutečně o nádobu, z které se vylévá barva). Pak klikněte na odstavce, jimž chcete styl přiřadit. Přiřazování stylů ukončíte stiskem klávesy Esc nebo opětovným kliknutím na podivnou ikonku.

Vlastní styly můžete vytvářet velmi snadno. Nejprve zformátujte znak nebo odstavec dle libosti pomocí nabídky Formát nebo panelu nástrojů. Formátovaný text pak vyberte a klikněte na ikonku úplně vpravo nahoře v dialogu Styly a formátování (napravo od podivné ikonky kyblíčku) a z otevřené nabídky zvolte Nový styl z výběru. Zadejte název nového stylu a klikněte na tlačítko OK. Nový styl pak budete moci používat na další části textu.

Podrobnosti o stylu můžete zobrazit kliknutím na styl v seznamu pravým tlačítkem myši a volbou Upravit z kontextové nabídky. Otevře se tak dialog, ve kterém můžete prohlížet ale i měnit všechny vlastnosti stylu.