1.3. Úvod do aplikace Calc

Calc je tabulkový procesor OpenOffice.org. Novou tabulku (respektive sešit obsahující tabulky) můžete vytvořit volbou Soubor+Nový+Sešit. Již existující sešit můžete otevřít volbou Soubor+Otevřít. Calc umí číst i zapisovat dokumenty ve formátu aplikace Microsoft Excel.

Do buněk tabulky můžete zapisovat konstantní data i funkce. Funkce mohou zpracovávat data z ostatních buněk. Výsledná hodnota je pak zobrazena v buňce s funkcí. Z hodnot lze vytvářet i grafy.