21.2. Konfigurace NIS klientů

Pro konfiguraci NIS klienta použijte YaST modul Klient NIS. Zvolíte-li používání NIS nebo, v závislosti na okolnostech, automounter, otevře se tento dialog. Zvolte, zda má stanice pevnou IP adresu nebo zda ji má získat z DHCP serveru. DHCP server nastaví také NIS doménu a NIS server. Více informací o DHCP najdete v části 23 – „DHCP. V případě používání pevné IP adresy nastavte NIS doménu a NIS server ručně (viz 21.4 – „Nastavení domény a adresy NIS serveru“). NIS server v síti můžete vyhledat pomocí volby Najít.

Zadat lze i více domén s tím, že jedna bude nastavena jako výchozí. K zadání dalšího serveru použijte tlačítko Upravit.

Aby nebylo možné z jiného počítače zjistit, který NIS server vaše stanice používá, zakažte v expertním nastavení volbu Odpovídat vzdáleným počítačům. Pokud zvolíte Poškozený server, může klient přijímat odpovědi serveru na neprivilegovaném portu. Další informace získáte v manuálové stránce ypbind.

Obrázek 21.4. Nastavení domény a adresy NIS serveru

Nastavení domény a adresy NIS serveru