22.3. Exportování souborových systémů pomocí YaST

S pomocí programu YaSTmůžete svůj počítač proměnit v NFS server – server exportující adresáře a soubory na všechny ostatní počítače s povoleným přístupem. Lze tak poskytnout aplikace všem účastníkům v síti, aniž by bylo nutné tyto aplikace instalovat na jednotlivé pracovní stanice. Server nainstalujete tak, že spustíte YaST a zvolíte Síťové služby+NFS server. Objeví se dialog zobrazený na obrázku 22.2 – „Nástroj pro nastavení NFS serveru“).

Obrázek 22.2. Nástroj pro nastavení NFS serveru

Nástroj pro nastavení NFS serveru

V dialogu zvolte položku Spustit NFS server a klikněte na tlačítko Další. V horním poli se zadávají soubory a adresáře k exportu. Dolní pole je určeno pro seznam počítačů s povoleným přístupem. Dialog je zobrazen na obrázku 22.3 – „Nastavení NFS serveru v programu YaST“. Klientské počítače lze specifikovat čtyřmi způsoby: jako jednotlivý počítač, skupinu v síti, jméno počítače s metaznaky nebo IP sítě. Podrobný popis najdete v manuálové stránce exports. Nastavení dokončíte kliknutím na Konec.

Obrázek 22.3. Nastavení NFS serveru v programu YaST

Nastavení NFS serveru v programu YaST
[Important]Automatické nastavení firewallu

Pokud máte aktivovaný firewall (SuSEfirewall2) a zvolili jste Otevřít port na firewallu v prvním dialogu, YaST automaticky upraví nastavení firewallu a povolí službu nfs.